جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نتايج اوليه مذاكرات نخست وزيرعراق با بوش
ارتش امريكا در بغداد
متمركز و تقويت می شود!

 
 
 
 

 

امريكا ادعاهای سابق خود برای خارج ساختن زمان بندی شده نيرويش از عراق را به بهانه نا تشديد نا امنی در عراق پس گرفت و طرح تمركز بيشتر نيروهای نظامی امريكائی در بغداد را در دستور قرار داد. مقامات نظامی وزارت دفاع امريكا در جريان سفر و ملاقات نخست وزير عراق در واشنگتن اين خبر را اعلام داشتند، اما هنوز معلوم نيست اين تصميم بنا برخواست "نوری ملكی نخست وزير عراق در ديدار با جورج بوش طرح شده و يا امريكا خود به اين نتيجه رسيده است.

اين تصميم نشان داد كه انفجارها و عمليات تروريستی در عراق عملا توجيه كننده ادامه اشغال اين كشور توسط امريكاست و اكنون با گشوده شدن جبهه جديد جنگی ديگری در لبنان و فلسطين، قابل پيش بينی بود كه امريكا بر حضور نظامی خود در عراق پافشاری كند و حتی در آينده نزديك آن را تقويت نيز بكند. تمام شواهد موجود نشان دهنده باطل بودن آن خوش بينی هائی است كه بموجب آن مقامات جمهوری اسلامی منتظر خروج امريكائی ها از ترس انفجارها درعراق بودند و حتی تصويب بودجه 91 ميليارد دلاری جديد در كنگره امريكا را بودجه ای برای عقب نشينی تبليغ كرده بودند. درحاليكه همان زمان نيز آشكار بود كه هيچ كشوری برای عقب نشينی بودجه نظامی در نظر نمی گيرد، بلكه برای جنگ چنين می كند. آغاز جنگ در لبنان و مذاكرات كنونی نخست وزير عراق در واشنگتن كه نخستين نتايج آن از دهان ژنرال های امريكائی بصورت تمركز ارتش امريكا در بغداد و منتفی شدن تخليه زمان بندی شده خاك عراق طرح شده، نشان دهنده تهاجم است و نه عقب نشينی!