جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش سفير لبنان و نماينده حماس به مجلس هفتم
صدها كشته و 700 هزار آواره
1-
اطلاعات تكاندهنده سفير لبنان
2- رجز خوانی پوچ نماينده حماس

 
 
 
 

 

سفير لبنان و نمايندگان حزب‌الله و حماس در تهران روز گذشته با حضور در نشست علنی اما غير رسمی مجلس گزارشی از وضعيت منطقه دادند.

عدنان حسن منصور، سفير لبنان در جمهوری اسلامی ايران گفت: اسرائيلي‌ها سياست سرزمين سوخته را در لبنان اجرا می كنند. همه‌چيز را ويران مي‌كنند، ساختارهای زيربنايی، مدارس، مساجد، كليساها و هرآنچه مربوط به ساختارهای زيربنايی شهری است را تخريب مي‌كنند.

شورای امنيت، ساختارهای جهانی، اتحاديه اروپا، اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامی هيچ‌يك نتوانستند جنگ را متوقف كنند.

در چنين شرايطی زمزمه يك خاورميانه جديد آغاز شده است و همه چيز بستگی به جنگی دارد كه در لبنان جريان دارد. نتيجه‌ اين جنگ هرچه باشد، منجر به ايجاد مرحله‌ای جديد در خاورميانه خواهد شد.

ما حتی پس از جنگ 1996 صحبت از خاورميانه جديد را از زبان نخست وزير اسرائيل، شيمون پرز ‌شنيديم.

مسأله‌ اسارت دو سرباز اسرائيلی نيست. اسرائيل سياست سرزمين سوخته را در لبنان به نمايش گذاشته است. آنچه امروز در لبنان مي‌گذرد به همه جهان مربوط است. اين پيام ماست: تا دير نشده برای متوقف ساختن اسرائيل دست به كار شويد.

در حمله اسرائيل به لبنان تاكنون بيش از 500 نفر كشته، بيش از 700 هزار لبنانی يعنی بيش از 20 درصد مردم لبنان كشور را ترك كرده اند. وسائل ارتباط جمعی جهان بيش از يك درصد اين ويرانگری را نشان نمي‌دهد.

گزارش حماس

درحاليكه سفير لبنان، گزارشی آگاهانه از اوضاع اين كشور و وسعت جنگ و ويرانی در لبنان به مجلس هفتم داد، نماينده حماس به تقليد از روزنامه كيهان و صدا و سيما گفت:

ديديم شاورن كه با غرور متكبرانه خود مي‌گفت به من يكصد روز فرصت دهيد تا انتفاضه را سركوب كنم چگونه جهنم دنيوی و اخروی را ديد.

كاش امروز شارون برای دمی بيدار مي‌شد تا ببيند سربازانش چگونه به دست نيروهای مقاومت به اسارت گرفته و شهرهايش توسط همين نيروها درهم كوبيده مي‌شود!

پس از پايان رجزخوانی نماينده حماس، مجلسيانی كه پای صحبت او نشسته بودند همپای وی شعارهای كوبنده دادند!