ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حضور حماسی
حدادعادل
در ناهار خوری
و. چراغهای خاموش

 
 
 
 
 

س.س: در شرايطی كه مطبوعات كشور به خاطر محدوديت های فراوان ازدرج بسياری از مسائل و رويدادها خودداری می كنند، مسلما برای مجلس هفتم اين يك فاجعه است كه برخی خبرنگاران پارلمانی با استفاده از امكانی كه وبلاگ در اختيار آنها گذاشته برخی ناگفته های مجلس را انعكاس می دهند.

با اين حال از زمانی كه حراست مجلس اقدام به احضار خبرنگاران پارلمانی و تفتيش عقايد آن ها كرده، بسياری سعی می كنند خيلی چيز ها را نبينند و خيلی چيز ها را نشنوند يا اگر می بينند آن را منتشر نكنند تا مشكلی برايشان ايجاد نشود.

در اين ميان گاهی اوقات مسائلی پيش می آيد كه ديگر صبر آدمی را لبريز می كند.

مثلا همين امروز رييس مجلس شورای اسلامی به تبعيت از رييس جمهورچنان فيلمی در غذاخوری مجلس بازی كرد كه فقط "براد پيت" از عهده آن بر می آمد.

ماجرا از اين قرار بود كه پس از اعتراضات فراوان كاركنان مجلس به كيفيت غذا و سرويس دهی رستوران و تذكراتی كه برخی نمايندگان مجلس از صحن علنی ايراد كردند، حضرت آقا تصميم گرفت تا مثلا به طور سرزده از غذاخوری بازديد كند.

اما ظاهرا "سرزده" از نظر رييس مجلس شورای اسلامی به آن معنا است كه فقط خبرنگاران مطبوعات از آن بی اطلاع باشند( كه انصافا ما هم بی اطلاع بوديم، مثل بسياری ديگر از مسائل) ولی فيلمبردار واحد مركزی خبر و باشگاه خبرنگاران جوان ازچند ثانيه پس از حضور حداد عادل در غذاخوری با تجهيزات كامل بالای سر وی حاضر شدند و حضور حماسی رييس مجلس شورای اسلامی را به نصوير كشيدند.

شب وقتی از اخبار سراسری ديدم كه چه پرسش و پاسخی ميان گزارشگر و حداد شكل گرفته ديگر نتوانستم خود را به ناشنوايی و نابينايی عمدی بزنم:

*آقای حداد اين طرف ها؟

_ آمدم تا از وضع غذا خوری اطلاع كسب كنم

* چه شد كه سر زده آمديد؟ چرا به ما خبرنگاران خبر نداديد؟

- برای اينكه نگويند ظاهر سازی شده و نمايش بازی می كنم.

* حالا وضعيت چطور بود؟

- از غذای ما كه بهتر بود. حداقل غذای اين جا گرم است. در كل مشكلی نبود!!!

  من واقعا  نمی دانم حداد عادل وقتی اين حرف ها را می زد فكرش را نمی كرد كه ممكن است خبرنگار بخت برگشته ای باشد كه هم صحنه های فيلمبرداری به اصطلاح سرزده را ديده باشد، هم از وضع غذای نمايندگان وكاركنان مجلس با خبر باشد، هم آنقدر بی عقل باشد كه در جو فعلی تصميم بگيرد آن ها را باز گو كند؟

اگر فكرش را نمی كرده، پس لااقل از الان اين فكر را بكند، چون نابينايی عمدی هم حدی دارد!!!