ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سری به اين فاحشه خانه
فيلتر نشده بزنيد
movaghat.blogsky.com
صيغه اينترنتی
عمامه ها را
بگذارند بالاتر
و.آزاده

 
 
 
 
 

سلام. آقای حيدری؟

- زن صدايش را می كشد:آقای علی حيدری؟

- اوممم.... بله.

- من از طريق آگهی ای كه تو اينترنت داده بوديد، شماره شما رو پيدا كردم. ( زن سكوت می كند و منتظر واكنش مرد می شود)

- مرد می خندد و با صدای آرام اما اين بار مطمئن تر می گويد): بله. بله... در خدمتون هستم.

- اوم... راستش من تا به حال متعه نشدم. می دونيد شماره شما رو كه پيدا كردم فكر كردم ببينم، شما مايليد به متعه با من؟

- مرد هنوز با خنده اما آرام انگار در حال تغييرمكان به جايی است كه بتواند با خيال راحت تر حرف بزند، نفس نفس می زند و می گويد: خوب... اگر شما راغب هستيد، چرا كه نه؟ بعد با صدای بلندتری می خندد.

- زن می خندد و با طنازی ادامه می دهد: يعنی برای شما اصلا فرقی نيم كنه كه با كی متعه شويد؟

 

- فرق كه می كنه. برای همين بايد پيش از صيغه يك بار همديگر رو ديد.

- شرايطش چيه؟

- خوب... تو همون وبلاگی كه رفتين همه جزييات رو نوشته. شما بايد زمان صيغه رو تعيين كنين و بعد از اون هم عده نگه دارين.

-عده چند وقته؟

- 40 روز.

- جدا؟ چقدر زياد! تقريبا با عده طلاق صيغه دائم فرق زيادی نداره.

- نمی دونم . شايدم كمتر باشه. اوم.... شما "مكان" دارين؟

- مكان؟

- آره. يه جايی كه بالاخره...

- آهان. نه. پدر و مادرم نمی دونن. من دانشجوام.

- خوب اگه باكره نباشين مشكلی نيست. بی اذن پدر هم می شه. من مكان دارم.

 -آهان. چه خوب. راستی از مهريه چيزی نگفتين؟ آخه می دونين اين كار درعين اينكه می گن تخليه روانيه و ثواب داره و آدم رو از گناه دور می كنه، اما بالاخره حقوق زن هم در آن ديده شده.

- مرد كمی دست پاچه می خندد و بلا فاصله می گويد: خوب بله. اينو شما بايد تعيين كنين.

- يه سكه برای سه ديدار خوبه؟ می دونين من همينطوری دارم می گم. اصلا چيزی تو ذهنم نيست.

- مرد كاسبكارانه می خندد و می گويد: خوب... اين كه زياده يه كم.

- شما چقدر تو ذهنتونه؟

- مرد اينبار خنده كشداری می كند: حالا اگه شما هنوز راغبيد، بياييد همديگه رو ببينيم بعد درباره اش حرف می زنيم.

-بله...خوب... بالاخره كه بايد اينكار و كرد. راستی شما اصراری داريد به اينكه حتما عقد شرعی اتفاق بيفته؟

- مرد هنوز می خندد: خوب. بازم بستگی به شما داره. برا من خيلی...

- نمی دونم. می خوام بگم كه اصلا فرقی هم می كنه؟

- هنوز می خندد مرد: هر چی نظر شما باشه.

- خوب... من به شما تاشب زنگ می زنم.

- موبايلتونو می دين به من؟

- نه. من بهتون زنگ می زنم.

- باشه ولی من خيلی راغبم. فكر كنم شما 20 سالتونم نباشه.

- زن عشوه گرانه می خندد: 24

- كمتر به صداتون می آد.

- شما مجردين؟

- مرد كمی با تاخير: بله.

- قبلا متعه شدين؟

 -بله. 12 بار. راستی چشمهاتون چه رنگيه؟

- آبی... راضی شدين؟

- مرد می خندد: بله. خوب... بايد سنت ها رو حفظ كرد.

- خوب... من شب زنگ می زنم.

- من منتظرم. حتما زنگ می زنين؟ مهريه رو هم با هم كنار می آيم. مسئله ای نيست.

- پس... بهتون زنگ می زنم. تا شب.

 

در حالی كه اكثر سايت هايی كه به نحوی به موضوع " منشور حقوق زنان" كه در آن حقوق مادی و معنوی زنان در جوامع مدنی را مشخص می كند، فيلتر شده اند، همه سايت هايی كه به موضوع "صيغه"، "ازدواج موقت" و "متعه" می پردازند، به صورت آزادانه در حال فعاليت و تبليغ روز افزون هستند. يكی از پر طرفدارترين اين سايت ها كه از گوهر دشت كرج به روز می شود و روزانه نزديك به 1000 بازديد كننده دارد، "جستجوی فرد مطلوب ازدواج موقت" نام دارد كه با آدرس movaghat.blogsky.com در دسترس دختران و پسرانی است كه به دلايلی كه در همين وبلاگ به صورت مشروح و با جزييات دقيق، مشخص شده، خواهان ازدواج موقت به شكل سنتی و شرعی آن هستند...