جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پايان سفر رايس به اسرائيل
دور جديد بمباران هوائی
و اشغال زمينی لبنان

وزيردفاع اسرائيل: «منطقه ای كه ارتش جهانی بايد در آن مستقر شود را اسرائيل ابتدا تصرف می كند و بعدا تحويل آن ارتش می دهد!» اين ارتش نه زير نظر سازمان ملل خواهد بود و نه فرمانده آن برگزيده سازمان ملل. بموجب اين طرح و باحتمال قريب به يقين امريكا رهبری و فرماندهی اين ارتش را برعهده خواهد داشت، گرچه واحدهائی از ارتش كشورهای مسلمان وعرب خاورميانه در آن متمركز خواهند شد.

 
 
 
 

 

ديدار"رايس" وزير خارجه امريكا از اسرائيل و ملاقات وی با نخست وزير و مقامات ارشد اين كشور پايان يافت و متعاقب آن بمباران جنوب لبنان از سر گرفته شد. روز گذشته جنوب لبنان كه به اين بهانه كه مراكز حزب الله در آن قرار دارد، بسختی بمباران شد و متعاقب اين بمباران ارتش زمينی اسرائيل پيشروی خود را در داخل خاك اسرائيل آغاز كرد. در مرحله جديد جنگ زمينی، ارتش اسرائيل شهر "بند جبيل" را كه يكی از پايگاه های مهم حزب الله لبنان بود تصرف كرد. اين شهر در 4 كيلومتر مرز با اسرائيل قرار داد.

وزير دفاع اسرائيل، پس از پايان سفر وزير خارجه امريكا به اين كشور و در چارچوب طرحی كه رايس قبل از حركت از واشنگتن به طرف خاورميانه آن را بعنوان "نظم جديد در لبنان" زير نظارت يك ارتش جهانی مطرح كرده بود گفت:

هدف از بمباران جديد جنوب لبنان و پيشروی نيروهای زمينی اسرائيل در داخل لبنان ايجاد يك نوار جديد امنيتی در اين منطقه است تا پس از تشكيل ارتش جهانی پاسدار صلح خاورميانه تحويل اين ارتش بدهد!

ارتش اسرائيل نيز، روز گذشته و بدنبال پايان مذاكرات رايس در واشنگتن اعلام كرد حملات هوائی به تمام پايگاه های حزب الله در سراسر لبنان ادامه خواهد يافت.