جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"نابودی و پاكسازی"
جلسات محرمانه طراحان
حمله به لبنان و فلسطين
شارانسكی- نتانياهو- ديك چينی- المرد- پرز

 
 
 
 
 

طرح حمله به لبنان، مدتی پيش ميان مقامات امريكا و اسراييل به بحث گذاشته و تائيد شد. وزيرخارجه سابق اسرائيل "بنيامين نتانياهو" و عضو پارلمان اسرائيل از حزب ليكود، "ناتان شارانسكی» در ملاقات مشترك خود با "ديك چينی» معاون جورج بوش، در حاشيه " كنفرانس امريكا انترپرايز" در "كلورادود" بر سر زمان اجرای آن تفاهم كردند. اين ديدار در روزهای 17- 18 ماه جون صورت گرفت.

پس از حمايت كامل ديك چينی از طرح حمله به غزه و لبنان، نتاياهو به اسراييل بازگشت. جلسه ويژه در اسرائيل با جزئيات حمله تشكيل شد. دراين جلسه نخست وزيركنونی اسراييل"اولمراد"، نخست وزيرسابق اسرائيل "اهُود باراك" و "شيمون پرز" سياستمدار كهنه كار اسرائيل حضور داشتند و متفقا سياست و موافقت بوش با نقشه جنگی "نابودی و پاكسازی» را تائيد كردند.

در همين جلسه از قول بوش گفته شد: " تمام موافقت نامه های صلح خاورميانه، ازجمله "اوسلو" را به زباله دان بريزيد!"

بعد ازديدار با "ديك چينی» دركنفرانس "كولو رادو"، شارانسگی  كه به گوش بوش مشهور است، با حضور در كنفرانس "جامعه ناشران ملی" و درحاليكه سناتور پنسيلوانيا "دانيل پيپز" نيز او را همراهی می كرد بشدت مورد تشويق قرار گرفت. "دانيل پيپز"، از جمله سناتورهائی است كه بی وقفه بر طبل جنگ با سوريه و ايران می كوبد و اصطلاح " اسلام - فاشيست " بنام او ثبت است.