جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

توطئه مشترك مايكل لدين- منوچهرقربانی فر
از طريق مرزهای عراق
تدارك ايجاد بهانه
برای حمله امريكا به ايران
بررسی طرح استقرار دولت مورد حمايت امريكا
 درايران و حفاظت ويژه از فرزند شاه سابق
منابع خبری در واشنگتن:
درانتظار يك رويداد مشكوك
برای آغاز حمله به ايران و سوريه تا قبل از نوامبر

 
 
 
 

 

گفته می شود:

مايكل لدين با منوچهرقربانی فر دلال اسلحه در دوران جنگ ايران و عراق و طراح سفر مك فارلن به تهران در جريان همين جنگ (ايران كنترا) ملاقاتی خصوصی داشته است. دراين ملاقات پيرامون طرحی صحبت شده كه بموجب آن سلاح های بيولوژيكی و شيميايی كه نيروهای امريكائی در جريان جنگ صحرا جمع كرده اند در مرز ايران با عراق به كار گرفته خواهد شد و سپس همين مسئله دستاويزی خواهد شد برای توجيه حمله نظامی ارتش امريكا از خاك عراق به ايران.

بوش دركاخ سفيد، ضمن ملاقات با چند مخالف عملياتی رژيم تهران، حمايت خود را از آنها اعلام داشته است و اين درحالی است كه دولت امريكا حفاظت امنيتی فرزند شاه سابق ايران را بالا برده و حفاظت از وی را در صورت حمله به ايران و برای تثبيت يك دولت مورد حمايت امريكا در ايران به سازمان اطلاعات مركزی امريكا واگذار كرده است.

از سوی ديگر و از قول منابع خبری در واشنگتن گفته می شود طرح حمله به سوريه و ايران قرار است در پی يك رويداد مشكوك و غافلگير كننده، تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آغاز شود. طراحان حمله به ايران و سوريه معتقدند، درگرماگرم يك جنگ (مانند حمله كنونی به لبنان و فلسطين) بسيج افكار عمومی امريكا برای چنين حمله ای مساعد تر خواهد بود.