جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ارتش امريكا نيز بزودی
در لبنان وارد عمليات می شود
 
 
 
 

 

منابع اطلاعاتی گزارش می كنند كه نيروهای نظامی اسرائيل در ادامه حمله به لبنان  با عمليات مشترك ارتش اسرائيل – امريكا پيش خواهند رفت . با آغاز اين مرحله از عمليات، بيشتر مشخص خواهد شد كه هدف از حمله به لبنان تنها از بين حزب الله نيست، بلكه تبديل لبنان به متحد جديد اسرائيل و امريكا در منطقه است. برای تحقق اين نقشه است كه اسرائيل بمباران بخش شمالی لبنان را نيز كه اكثرا مسيحی نشين هستند آغاز كرده است. در اين بخش از لبنان از حزب الله خبری نيست و بهانه برای بمباران آن نبايد وجود می داشت!