جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فاجعه لبنان
بمب های اورانيومی
در كنار بمب های فسفری
 
 
 
 

 

گزارشها از لبنان حاكيست كه عملا حمله اسرائيل به لبنان به يك عمليات آمريكائی - اسرائيلی عليه لبنان تبديل شده است. اتاقهای جنگ آمريكا و اسرائيل مشترك مشغول هدايت جنگ هستند. كمكهای آمريكا صرفا  برای حذف حزب الله به عنوان يك گروه فشار سياسی نيست، بلكه هدف نهائی تغيير لبنان به صورت يك ايالت آمريكا و اسرائيل می باشد.

ضربات ويرانگر اسرائيل از صبح ديروز(چهارشنبه) و همزمان با كنفرانس رُم بيشتر در شمال لبنان متمركز شده كه كاملا منطقه مسيحی نشين است. ماهواره های امنيتی اطلاعات بسيار دقيق و مورد نياز اسرائيل را در اختيار آن می گذارند. با همين اطلاعات است كه اسرائيل توانست از ميان ده ساختمان، آن ساختمانی را كه در آن تعداد 24 موشك قرار داشت در جنوب بيروت  را هدف قرار دهد.  حتی ايستگاه های مربوط به سازمان ملل نيز در جنوب لبنان همگی از همين طريق مورد هدف قرار گرفتند و تعدادی از ماموران كلاه آبی سازمان ملل از مليت های چينی، فرانسوی، كانادائی و اتريشی كشته شدند. اسراييل  در حملات خود از بمب های حاوی فسفرسفيد استفاده می كند.  علاوه بر آن، اسرائيل از سلاحهای اورانيومی نيز در لبنان استفاده می كند.