ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نخستين تظاهرات ضد جنگ
دانشجويان دگرانديش درتهران
 
 
 
 

 

"جمعی از فعالان مستقل جامعه‌ مدنی و طرفداران صلح در ایران"،با حضور در پارك دانشجو به فجايع انسانی كه در لبنان و فلسطين روی مي‌دهد اعتراض كردند. تجمع كنندگان پيراهن‌هايی به رنگ سرخ برتن داشتند كه بر روی آن نوشته شده بود: "نان، صلح، آزادی". آنها همچنين پلاكاردهايی در دست داشتند با اين عناوين: "جنگ نه، بربريت نزديك است"، "جنگ ضد انسانيت را متوقف كنيد"، "دست امپرياليسم آمريكا از خاورميانه كوتاه"، "جهان بی دفاع در برابر قصابان واشنگتن"، "بنيادگرايی يهودی در خدمت نظام جهانی سرمايه‌داری»، "بدون حضور قطب جهانی عدالتخواهان، صلح و عدالت در جهان ناممكن است". تظاهر كنندگان... نسبت به وقايع اخير و حمله‌ اسرائيل به لبنان و فلسطين ابراز انزجار كردند.

تجمع‌كنندگان در پايان بيانيه‌ای را پخش كردند كه بخش هائی از آن را می‌خوانيد:

بحران كنونی خاورميانه، دوراهی گريزناپذيری را پيش رو نهاده است: تكرار چرخه‌ی معيوب خشونت، ادامه‌ی جنگ و يا متوقف ساختن جنگ و تلاش برای دستيابی به صلحی پايدار و جهانی - انسانی. راه اول خواست دولت‌های ضدمردمی است كه برای حل مشكلات اقتصادی و سياسی خود حاضرند جان هزاران انسان بي‌گناه را قربانی كنند و مسير دوم، خواست نيروهای مردمی و مترقی است كه برای جامعه‌ای آزاد و برابر تلاش مي‌كنند.

تا آن هنگام كه جهان بر مدار سرمايه مي‌گردد، حقوق انسان‌ها نيز به پول‌های رايج قابل خريد و فروش خواهد بود و دولت‌های سرمايه‌مدار، دلالان اين بازار ضدانسانی هستند. از سويی دولت‌های مختلف حافظ اين نظام چاره‌ی بحران‌های درونی و ساختاری خود و يا تضادهای في‌مابين را در جنگ يا در فرافكنی و منازعه‌ای غيرمستقيم جست‌وجو مي‌كنند. از ديگر سو بنيادگرايی دينی كه خود در بستر اين نظم باليده است، در حاشيه‌ی آن مي‌كوشد زمان را به عقب برگرداند و با تداعی جنگ‌های صليبی و سوءاستفاده از احساسات مذهبی، پيروان اديان مختلف را به جان هم اندازد و به نام دين، مردم را وارد جنگی كند كه هدف آن جز فروش تسليحات برای سود بيشتر نيست و در اين ميان، زندگی يا صحنه‌ی تكرار استثمار، بي‌عدالتی و سلب آزادي‌ها يا نظير آن‌چه در عراق مي‌گذرد قربانی هر روزه‌ی بمب و وحشت و ترور مي‌شود و آن‌چه از ياد مي‌رود، انسان است؛ انسانی شايسته‌ی انسانيت.  

ما، جمعی از فعالان مستقل جامعه‌ مدنی و طرفداران صلح در ايران خواستار خاتمه‌ جنگ، خشونت و ترور در منطقه هستيم و از مردم جهان و خاورميانه مي‌خواهيم با اعتراضات خود، دولت‌هايشان را وادار به فراهم آوردن زمينه‌های صلحی پايدار كنند.