ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خنده تاجيك های بی ريش به ايرانی های با ريش
يا احمدی نژاد تونل نديده
يا نمی دانند پروژه های قرن كدام اند
و.جمهور

 
 
 
 
 

خبرگزاری فارس:

«احمدی نژاد درمراسم افتتاح تونل انزاب كه با حضور هزاران نفر از مردم تاجيكستان برگزار شد، با اشاره به اين كه پروژه تونل انزاب را به خاطر سختی كار و عظمتش مي‌توان پروژه قرن خواند، افزود: اجرای اين طرح بزرگ به دست توانای مهندسان ايرانی و همكاری دولت و مردم تاجيكستان، بيانگر عزم دو كشور برای دست زدن به اقدامات بزرگتر در راه سازندگی، توسعه وپيشرفت ايران و تاجيكستان در آينده نزديك است.»

بزرگنمايی - به قول عوام "چاخان كردن"- از امور روزمره ی دولت نهم شده است. احمدی نژاد كه پيش از اين  در مورد هاله ی نور و امدادهای غيبی اظهار نظر می نمود و در اثر عدم آگاهی عمومی نسبت به اين امور ميزانی برای سنجش وجود نداشت در امور بديهی نيز اين سياق را دنبال می كند.

او كه خود در زمينه ی عمران - راه و ساختمان- تحصيل نموده در اظهار نظری عجيب طرح تونل انزاب را پروژه ی قرن می نامد. البته در مورد اين پروژه ی قرن بجز چند خبری كه درباره ی افتتاحش مخابره شده است اطلاعات ديگری در دست نيست. بعيد به نظر می رسد اين تونل 5 كيلومتری  را بتوان پروژه ی قرن ناميد.

البته اگرچه ممكن است بجای قرن ۲۱ ميلادی كه در سالهای ابتدايی آن هستيم و زمان برای اجرای پروژه های بس عظيم تر از تونل ازناب وجود دارد، اگر در اين 6 سال گذشته اجرا نشده باشد، منظور احمدی نژاد قرن 15 خورشيدی بوده كه در آن صورت هم ۱۵سالی به پايان آن مانده است.و با توجه به پروژه هايی هم كه در همين چند دهه ی اخير اجرا شده شانسی برای اين طرح افتتاحی احمدی نژاد نمی توان قائل بود و عنوان مذكور بيشتر به جك می ماند.

شايد بتوان اين تونل را پروژه سال تاجيكستان و ايران ناميد! نه عنوانی فراتر از آن. اگر رئيس دولت نهم سعی دارد هر چيزی را كه به نوعی به او ربط دارد و يا در آن حضور دارد، بزرگتر و باشكوه تر و عجيب تر از آن چيزی كه هست نشان دهند بحث ديگری است. در مورد اين تونل چند نكته هم به نقل از بی بی سی جالب توجه است:

طرح احداث تونل انزاب در زمان شوروی پيشين تهيه شده و تنها در سال 1997 دولت تاجيكستان اجرای آن را آغاز كرد. ولی روند حفاری در اين تونل به دليل كمبود بودجه به كندی پيش می رفت. در سال 2003 دولت ايران برای احداث اين تونل 10 ميليون دلار كمك مالی بلاعوض و21 ميليون و 500 هزار دلار اعتبار مالی تخصيص داد. [بی بی سي]