ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"رايس" امشب به خاورميانه بازمی گردد
ثبات در لبنان ويران شده
به يك ارتش منطقه ای سپرده می شود

واحدهای اين ارتش كه وزيرخارجه اسرائيل در مذاكرات مالزی زمينه های تشكيل آن را كامل كرد، از ميان كشورهای اسلامی برگزيده خواهند شد. وظيفه اين ارتش خلع سلاح حزب الله لبنان و كوتاه كردن دست جمهوری اسلامی از اين كشور است. از اين مرحله به بعد عملا جمهوری اسلامی در برابر ديگر كشورهای اسلامی قرار خواهد گرفت. زمزمه اين روياروئی را سيداحمدخاتمی در نماز جمعه ديروز تهران آغاز كرد.

 
 
 
 
 

 

وزير خارجه امريكا كه سرگرم رايزنی با كشورهای اسلامی برای تشكيل يك نيروی نظامی تحت نظارت امريكا برای استقرار در لبنان است، در جريان سفر به كشور مالزی اعلام كرد كه شنبه شب(فرداشب) بار ديگر به خاورميانه بازخواهد گشت و به ديدار رهبران اسرائيل خواهد رفت. قرار است وی روز يكشنبه با ايهود المرت نخست وزير اسراييل ديدار كند.

سخنگوی نخست وزير انگلستان نيز در همين ارتباط گفت: بلر علاوه بر مذاكراتی كه در آمريكا انجام داد مذاكراتی را با مجامع بين‌المللی آغاز كرده است كه بموجب آن قرار است نيروهای اين مجامع نيز برای برقراری ثبات در لبنان خدمت كنند. سخنگوی نخست وزير انگلستان نه از آتش بس، بلكه از ثبات نام برد!

در صورت برپائی چنين ارتشی كه خلع سلاح حزب الله لبنان از وظائف آن خواهد بود، عملا جمهوری اسلامی در برابر ارتش منتخب كشورهای اسلامی قرار خواهد گرفت و اين بزرگترين دستآورد امريكا واسرائيل در حمله به اسرائيل است. تشديد حملات هوائی اسرائيل به لبنان نيز نشان دهنده آنست كه اين كشور می كوشد زمين سوخته را تحويل ارتش باصطلاح جهانی بدهد تا ادامه كار توسط آنها آسان باشد.