جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اشپيگل چاپ آلمان
دركنارارتش 20 هزارنفره اسلامی- اروپائی
امريكا آماده اعزام يك نيروی
30 هزار نفری به لبنان شده
ترجمه. عسگر داوودی

 
 
 
 
 

اسرائيل خواستار استقرار 20 هزار سرباز خارجی در لبنان و ايجاد نوارحايل نظامی مابين جنوب لبنان و اسرائيل است. خبر گزاری رويتر، به نقل از يكی از مسئولين بلند پايه اسرائيل در مصاحبه با كانال تلويزيون سی. ان. عنوان كرد. شيمون پرز می گويد كه تعداد نيروها نظامی مورد نيازما بين 10 هزار تا 20 هزار نفر خواهد بود.

اشپيگل در ادامه و بدون ذكر نام دو كشور می نويسد: مسئول بلند پايه اسرائيلی در مصاحبه خود در با كانال آمريكائی سی. ان .ان امكان حضور نظاميان دو كشور را در چشم انداز می بيند. نيرو های مورد نظرحتی می توانند در صورت بروز حوادث به محل های مختلف در منطقه اعزام شوند، البته دو هفته زمان لازم است كه پس از موافقت كشور های غربی اولين گروه اين نيرو ها در محل حاضر شوند. (مراجعه كنيد به خبر پايان سفر رايس به مالزی و بازگشت به تل آويو، در همين شماره پيك نت)

سی. ان .ان در تفسير خود می افزايد، كه آمريكا نيز مايل است از جمله كشور هائی باشد كه به منطقه نيرو خواهند فرستاد.

سی ان .ان می گويد كه وزير امور خارجه آمريكا رايس در ديداراخيرخود از لبنان اعلام كرده است كه آمريكا آمادگی دارد تا تعداد 30هزار نفراز نيرو های نظامی خود را به منطقه اعزام كند.

اشپيگل در ادامه می نويسد كه تركيه نيز از جمله كشورهائی است كه اعلام داشته است كه می تواند بيشتر از 10 هزارنفر از نيرو های نظامی خود رابه جنوب لبنان اعزام كند.

اشپيگل از قول خبرگزاری آ.پ می نويسد كه اعزام نيرو های نظامی اتحاديه اروپا نيز مورد بحث است. واحدهائی از كشور های آلمان، فرانسه، اسپانيا، هسته اصلی نيروهای اعزامی اتحاديه ارپا را در كنار نيروهای نظامی كشورهای تركيه، هلند، كانادا، مصر و عربستان سعودی تشكيل خواهد داد.

به گزارش اشپيگل خاويرسولانا همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا گفته است اعزام نيروی نظامی به لبنان بدون حضور نيرو های نظامی اروپا غير قابل تصور است.

وزرای امورخارجه  آلمان، فرانسه و لهستان نير موافقت خود را جهت اعزام نيروی نظامی به لبنان اعلام داشته اند.