جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بوش در كاخ سفيد:
زمان مقابله جهانی فرا رسيده!
جهان در حوادث لبنان ديد كه حزب الله لبنان
به جمهوری اسلامی وصل است.

 
 
 
 
 

جورج بوش در پايان ديدار با رئيس جمهور رومانی "ترايان بسكو" در كاخ سفيد گفت:

حوادث لبنان به همه جهان نشان داد كه حزب الله لبنان به ايران وصل است. حالا زمان آن فرارسيده است كه ريشه مشكل را نشان دهيم و دنيا را برای مقابله با اين خطر فرا بخوانيم. زمان مقابله جهان با ريشه های تروريسم رسيده است.

 

همچنين، خبرگزاری ها از توافق بوش و بلر در پايان ديدار رئيس جمهور امريكا و نخست وزير انگلستان گزارش دادند. توقف خشونت، توزيع كمك های انسانی، و كمك به بازسازی لبنان بعنوان توافق سه گانه آنها اعلام شد، اما در مصاحبه مطبوعاتی بوش- بلر آنچه عنوان شد بسيار پراهميت تر از توافق سه گانه بود. آنها در اين مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشتند:

يك نيروی بين المللی بايد هر چه زودتر در مرزهای لبنان با اسرائيل مستقر شود.

كاندوليزا رايس برای تحقق اين امر شنبه به خاورميانه بازخواهد گشت. يك راه حل درازمدت برای خاورميانه به ايجاد يك كشور مستقل فلسطينی در منطقه كمك خواهد كرد.