جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه دبيركل حزب الله لبنان با الجزيره
سيد حسن نصرالله:
حمله به لبنان برای ماه های
سپتامبر و اكتبر طرح ريزی شده بود
آن دو سئوال مهمی كه در اين مصاحبه پرسيده نشد
 و سيد حسن نصرالله نيز اشاره ای به آن نكرد!

 
 
 
 
 

خبرنگارانی كه هنوز امكان فعاليت در لبنان دارند، برای خبرگزاری های خود گزارش داده اند كه سفارت جمهوری اسلامی در بيروت طی روزهای گذشته تخليه شده است. اين تخليه بدنبال گزارش ها و اطلاعاتی صورت گرفته كه بموجب آن ارتش اسرائيل درتدارك بمباران سفارت جمهوری اسلامی است. بهانه اين بمباران نيز شايعاتی است مبنی بر حضور رهبران حزب الله لبنان در اين سفارت. حتی درباره حضور سيد حسن نصرالله در سفارت جمهوری اسلامی نيز گزارش هائی منتشر شده كه تاكنون به اشكال مختلف تكذيب شده است. از جمله مصاحبه های حسن نصرالله در مخفيگاه هائی در مناطق مختلف لبنان و يا پخش مصاحبه های تلويزيونی او با تلويزيون "المنار" در پايگاه هائی كه شبيه سفارت جمهوری اسلامی نيست.

سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان در آخرين مصاحبه خود كه تلويزيون الجزيره پخش كرد گفت: اسرائيل تصميم داشت ماه سپتامبر يا اكتبر آينده به لبنان حمله كند.  تمامی مانورهای چندماه گذشته اسرائيل بويژه در مناطق شمالی و جنوبی، مقدمه اين حمله بود.
آنها قرار بود با بهانه يا بدون هيچ دليلی حمله زمينی گسترده و نامنتظره‌ای را به لبنان آغاز كنند و منطقه جنوب رودخانه ليطانی را به تصرف كامل درآورد تا مانع شليك موشك‌های كاتيوشا از اين منطقه به داخل اسرائيل شود. همزمان با حمله زمينی، قرار بود نيروی هوايی اسراييل نيز اقامتگاه تمامی مسوولان، مراكز، تاسيسات، پايگاههای حزب‌الله و نيز ساختارهای زيربنايی لبنان را هدف بمباران سنگين قرار دهد تا مقاومت و زندگی را فلج وافكار عمومی را نيز برضد مقاومت تحريك كند و ابتكار عمل را در دست گيرد .
به اسارت گرفتن دو سرباز اسرائيلی، دانسته يا ندانسته، اين توطئه را خنثی كرد.

دبيركل حزب الله لبنان در مصاحبه با تلويزيون الجزيره نگفت كه

1-  چه نيازی به جلو انداختن اين حمله بود كه با اسارت دو سرباز اسرائيلی بهانه لازم به اين كشور برای حمله به لبنان و فلسطين داده شد؟

2- ضمنا، اگر اين اطلاعات در باره تهاجم ماه سپتامبر و اكتبر وجود داشت، چرا از اين زمان برای تدارك مقاومت و يا افشاگری بين المللی و جلوگيری از آن استفاده نشد؟