جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بمباران لبنان
از مرز سوريه هم گذشت
تهديد بلر: اگر ايران و سوريه به حزب الله لبنان فشار نيآورند
 جنوب اين كشور را ترك كند، با خود اين كشورهای برخورد خواهد شد!

 
 
 
 
 

بمباران لبنان كه از مناطق جنوبی اين كشور آغاز شده و راه های ارتباطی، پل ها، فرودگاه و بنادر اين منطقه را به ويرانی كشاند، اكنون به مرزهای مشترك سوريه و لبنان رسيده است. روز گذشته اسرائيل جاده ارتباطی سوريه- لبنان را در مرز سوريه بمباران كرد و بدين ترتيب، عملا جنگ از محدوده لبنان خارج شد. دولت اسرائيل بدنبال اين حمله اعلام داشت كه اسرائيل در پی اهداف خود هيچ مرزی را به رسميت نمی شناسد و تهاجم هوائی به اهداف مورد نظر تشديد خواهد شد. دولت اسرائيل شب گذشته تاكيد كرد كه جنگ هوائی را به جنگ بر روی زمين ترجيح می دهد. اين درحالی است كه جنگی در آسمان جريان ندارد و آنچه اسرائيل نام آن را جنگ هوائی گذاشته، در واقع بمباران لبنان است كه روز گذشته از مرز سوريه نيز گذشت. بهانه ای كه اسرائيل برای بمباران جاده ارتباطی سوريه- لبنان در مرز سوريه ذكر كرده، جلوگيری از انتقال سلاح به لبنان از طريق سوريه و ورود نفرات جديد از سوريه به لبنان است.

 

در آستانه گسترش جنگ تا مرزهای سوريه، تونی بلر نخست وزير انگلستان در مصاحبه ای با راديو بی بی سی گفت:

حزب الله مسئول آغاز برخوردهای فعلی است. حزب الله بايد به حملات خود به خاك اسرائيل پايان دهد و از جنوب لبنان بيرون برود.  سوريه و ايران برای حل بحران بايد بر حزب الله فشار بياورند، در غير اين صورت با خود اين دو كشور برخورد خواهد شد.