جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هلند
راه اندازی راديو"زمانه"
با بودجه تلويزيونی كه راه نيفتاد
 
 
 
 

 

يك راديو فارسی زبان، از كشور هلند، قرار است تا قبل از پايان سال مسيحی جاری پخش برنامه های خود را آغاز كند. اين راديو "زمانه" نام دارد و گفته می شود دولت هلند يك بودجه 4 ميليون يوروئی برای آن در نظر گرفته است. اين بودجه، بخشی از بودجه ايست كه پارلمان هلند برای راه اندازی يك تلويزيون فارسی زبان در نظر گرفته بود، اما آن طرح با كارشكنی ها و تهديد های وزارت خارجه جمهوری اسلامی عقيم ماند و پس از مدت ها كشاكش سرانجام 4 ميليون آن برای تاسيس راديو زمانه اختصاص يافت. گفته می شود از كنار بودجه آن تلويزيون راه نيفتاده، يك سايت خبری بنام "دخترك" نيز تقويت خواهد شد.

برخی شنيده ها حاكيست كه طرح اين راديو را در ابتدا "ايرج گرگين" مدير داخلی راديو "فردا" و در چارچوب يك راديو سياسی- فرهنگی (نظير راديو آزادی كه بعدا راديو فردا جانشين آن شد) داده و قرار بود خود وی آن را مديريت كند، اما پس از مدتی و به دلائلی كه بدرستی معلوم نيست، گرگين كنار گذاشته شد و يا خود داوطلب اين مديريت نشد.

موسس اين راديو يك شركت هلندی است كه يك ايرانی جامعه شناس بنام "شروين نكوئی» را بعنوان نماينده خود برای راه اندازی اين راديو مسئول كرده است.

برای اداره اين راديو 64 تن از طريق آگهی داوطلب شده بودند كه از آن ميان "مهدی جامی» برگزيده شد. مهدی جامی پيش از اين، مدتی در راديو بی بی سی بصورت حرفه ای كار كرده است. برای پرهيز از واكنش های سياسی جمهوری اسلامی، قرار است اين راديو، حداقل در ابتدای كار خود سياستی ملايم را در ارتباط با حاكميت جمهوری اسلامی پيش ببرد و راديوئی باشد بيشتر سرگرم كننده تا سياسی حرفه ای. تاسيس يك دفتر خبری در "دوبی» و دعوت به همكاری برخی وبلاگ نويسان ايرانی كه پيشتر سابقه كار خبری و روزنامه نگاری درايران داشته اند نيز از جمله حواشی راه اندازی اين راديوست.