ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گرانی علنی است
جلسه بررسی آن در مجلس غيرعلنی!
يك سبد بدهيد دست رئيس مجلس و بفرستيدش خريد روزانه
تا ببيند گرانی با مردم چه می كند و آن را تكذيب نكند

 
 
 
 
 

جعفرسادات ‌‏موسوی، كه بعنوان نماينده مباركه در مجلس هفتم است، درمصاحبه كوتاهی با خبرگزاری های داخلی، پيرامون گرانی ها گفت:

امثال حداد عادل رئيس مجلس را كه معتقدند در موضوع گراني‌‏ها بزرگ‌‏نمايی شده بايد زنبيل داد دستشان تا با تاكسی و وسايل نقليه عمومی خريد كنند، مستاجر باشند، روزهای پايانی قراردادشان هم باشد كه صاحبخانه بگويد 30 درصد اجاره بها را بايد افزايش دهی تا بدانند در بحث گرانی بزرگ‌‏نمايی شده است يا خير.

وی با اشاره به جلسه غير علنی مجلس برای گرانی علنی در جامعه گفت:

پاسخ وزير اقتصاد و دارايی قانع كننده نبود.  بايد در كشور مركزی باشد كه اگر مسوولی آماری داد، ارزيابی كنند و بگويند آمار درست است يا خير.  يك‌‏سری آمار مي‌‏دهند كه" آمار در مورد گرانی اين را مي‌‏گويد و نسبت به سال قبل كاهش نشان مي‌‏دهد" اما بهترين شاخص، مردم هستند.  اگر آماری كه وزير اقتصاد ارايه مي‌‏دهد و در مطبوعات منعكس مي‌‏شود، از نظر مردم قابل قبول بود و نخنديدند، درست است اما اگرخنديدن و نپذيرفتند، بدانيم درست نيست.

يكی از آقايان اقتصادی گفته كه آهن و تيرآهن در سبد هزينه‌‏های خانوارها نيست. بايد گفت كه شاخه آهن را در سبد خانوار نمي‌‏گذارند ولی وقتی افزايش قيمت آهن بر روی مسكن و اجاره بها مسكن تاثير مي‌‏گذارد، هزينه مسكن در سبدخانوار است و حداقل 60 درصد هزينه خانوار را هزينه مسكن تشكيل مي‌‏دهد. اينكه عنوان شود دولت در افزايش قيمت هيچ نقشی نداشته و افزايش قيمت لبنيات مرهون اشتباه يك فرد است، بايد سوال كرد اين فرد كيست؟ آيا دولتی است يا بخش خصوصی؟!  اگر عامل گرانی بخش خصوصی است، علت چيست؟ اگر دولتی است، آيا مسووليت داشته كه شير را گران‌‏تر از دامدار بخرد يا خير؟!  وقتی علت خريد شير گران از دامدار را جويا مي‌‏شويد، مي‌‏گويند كارگر گران است، چه كسی كارگر را گران كرد؟! افزايش دستمزد كارگر را چه كسی اعلام كرد و بعد پشيمان شد و حرفش را پس گرفت و هنوز تبعات آن را در بخش كار مي‌‏بينيم.
علي‌‏رغم اينكه وزارت كار عنوان كرده با توافق كارگر و كارفرما حقوق افزايش يابد، شاهد اخراج كارگران هستيم. كارفرما مي‌‏گويد كه وضعيت همين است، حتی شايد كمتر از حقوق سال قبل با كارگر توافق كنند.  دولت بايد به اين امور پاسخ دهد، نبايد كاسه كوزه را سر يك مامور يا مديرعامل صنايع شير شكست.  تصميمات دولت در بحث افزايش برخی تعرفه‌‏ها و از جمله زمزمه‌‏هايی كه درمورد افزايش تعرفه لباس بوده است، بايد پاسخ داده شود.