جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ناتو آماده استقرار در لبنان شده
 
 
 
 
 

خبرگزاری فرانسه از بروكسل و از قول يكی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمريكا، گزارش داد كه طرح استقرار نيروهای چند مليتی در جنوب لبنان را با سازمان پيمان آتلانتيك شمالی (ناتو) و اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار داده است. قرار است بزودی فرماندهان نظامی ناتو نيزبررسی اين طرح را آغاز كنند. كنفرانس رم كه با حضور وزير خارجه امريكا و وزرای خارجه برخی كشورهای عمده اروپائی و همچنين مصر و عربستان سعودی تشكيل شده بود، اين طرح را تائيد كرد.