ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دستگيری دوباره احمد باطبی  
نقش آفرين های سرشناس
برای سناريوی انقلاب مخملی
 
 
 
 

 

بدنبال دستگيری مجدد احمد باطبی توسط وزارت اطلاعات محسنی اژه ای، همسر وی نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت. ظاهرا وزارت اطلاعات همچنان سرگرم پروژه وصل جهانبگلو به مهندس موسوی خوئيئی و دوختن اين دو به رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و هوا كردن يك فيل مخملی است و چون اين سناريو خيلی گسترده در حال تدارك است، نقش آفرين كم آورده بودند و شكار دوباره قربانيان سازمان امنيت موازی را دوباره شكار می كنند. همسر باطبی دراين نامه ضمن دادخواست شرحی نيز درباره دستگيره همسرش ارائه داده كه همان شرح، گويای اصل خبر است:
اينجانب سميه بينات همسر احمد باطبی هستم. احمد باطبی در جريان اعتراضات دانشجويی تير ماه سال 1378 بازداشت شد و در ابتدا به اعدام محكوم گرديد و سپس حكم اعدام او به 15 سال زندان تقليل يافت.

احمد باطبی در فروردين ماه سال 1384 پس از 6 سال زندان برای مرخصی از زندان اوين آزاد شد. او پس از آزادی اعلام كرده بود كه پس از اتمام مدت مرخصی اش به زندان بازنخواهد گشت و زندگی عادی در خارج از زندان را پی خواهد گرفت. همچنين او اعلام كرده بود كه نه مخفی خواهد شد و نه به خارج از كشور پناه خواهد برد. اما با كمال تاسف ديروز يكشنبه 7 مرداد در حالی كه همراه با همسرم در حال خروج از منزل بوديم با محاصره نيروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات مواجه شديم. آنها پس از بازداشت همسرم وارد منزل شدند و به تفتيش خانه پرداختند. پس از 3 ساعت تفتيش خانه و زير و رو كردن وسايل شخصی ما! بخش زيادی از وسايل منزل را ضبظ كردند و با خود بردند.

حال با توجه به اينكه همسرم از يك سال پيش تاكنون در بيرون از زندان به گذران زندگی عادی اش مشغول بوده و اخيرا نيز به دليل وضعيت شغلی و اجرای طرح تحصيلی اينجانب (كه دانش آموختهء دندانپزشكی هستم) قصد عزيمت به شهرستان را داشتيم، يك روز قبل از تخليه منزل، با اين شيوه بازداشت خودسرانه همسرم و ايجاد رعب و وحشت، آرامش زندگی مان بر هم زده شد.

قطعا نتيجه اينگونه برخوردهای غير قانونی و خودسرانه با شهروندان جامعه جز نااميد كردن مردم و افكار عمومی از قوه قضاييه كه بايد حافظ امنيت و تضمين كننده حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان جامعه باشد، هيچ نتيجه ای در بر نخواهد داشت.

لذا از جناب عالی به عنوان عالی ترين مقام قضايی كشور انتظار دارم در خصوص روشن شدن وضعيت همسرم احمد باطبی و به رسميت شناختن حقوق شهروندی او اقدام لازم را به عمل آوريد.
8/5/1385