ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پس از خود نمائی در تبريز
استشهاديون داوطلب مرگ در لبنان
تا لب مرز تركيه رفتند و برگشتند!

 
 
 
 

 

آن عده ای كه با دو اتوبوس لوكس، با سربند جنگی و چفيه عربی به گردن در شهر تبريز چرخی زده و فيلم و عكس استشهاد گرفتند تا به لبنان بروند، همانطور كه حدس زده می شد، بيشترشان پس از اين نمايش مضحك متفرق شدند. گويا 6 نفر آنها تا لب مرز بازرگان (ايران و تركيه) رفتند و مرزبانان ترك به داخل تركيه راهشان ندادند. استشهاد بازی كه چيزی شبيه هولوكاست بازی شده در مرز تركيه متوقف ماند و آن 6 نفر هم برگشتند سر خانه و زندگی شان. سخنگوی دولت در مصاحبه كه با خبرنگاران داشت، ناچار به اين اعتراف شد كه دولت تركيه حتی بسته های كمك های انسانی جمهوری اسلامی به لبنان را قبول نمی كند و اجازه انتقال آنها به سوريه و لبنان را نمی دهد. در تهران، احمدی نژاد كه پس از چرخی در تاجيكستان و تركمنستان به تهران برگشته و منتظر است ببيند به اجلاس كنفرانس اسلامی در مالزی دعوتش می كنند يا نه، با اعزام استشهاديون به لبنان مخالفت كرد. او كه در اولين روز حمله اسرائيل به فلسطين و لبنان وعده سرنگونی اسرائيل را در آينده نزديك داده بود، ظاهرا به فرموده دست و پايش را جمع كرده و از همين يك وظيفه "پروكاسيون" هم بازداشته شده است. فرماندار ماكو در پايان نمايش استشهاديون در تبريز گفت: طی تماس تلفنی كه با شخص رئيس جمهور برقرار كردم، ايشان با عبور اين كاروان با هويت كاروان دانشجويی ـ مردمی اعزام به مناطق جنگی لبنان و فلسطين مخالفت كرد. و از مسئولين خواسته تا از اين امر ممانعت به عمل آورند. بموجب يك خبر ديگر، نيروهای انتظامی و امنيتی قصد دستگيری يكی از استشهاديون را داشتند كه بقيه استشهاديون مانع آن شدند و غائله خاتمه يافت.