جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

waynemadsenreport
بزرگترين پايگاه نظامی امريكا
 در شمال لبنان احداث می شود!

 
 
 
 

 

نخستين برآوردها از بمباران ويرانگر لبنان حكايت از 2 بيليون دلار خسارت دارد. كمپانی "هاليبرتون" كه طرف قرارداد پنتاگون برای ساختن موشك های هوشمند بكار برده شده در لبنان است، خود را آماده قراردادهای بيشتر نظامی می كند. در همين ارتباط قرار است دو كمپانی وابسته هاليبرتون "جاكوبز- سوردراپ" بزرگترين پايگاه نظامی امريكا را در شمال لبنان بسازند. قول اين قرار داد را پنتاگون به اين دو شركت داده است.

بدين ترتيب كاملا آشكار است كه لبنان سرنوشتی مانند افغانستان وعراق يافته و امريكا آن را تبديل به بزرگترين سكوی پرش جنگی خود در منطقه تبديل خواهد كرد.