جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سايت خبری rense
طرح 3 مرحله ای بمباران
نظامی، اتمی، ارتباطی ايران
 
 
 
 

 

همزمان با گسترش جنگ لبنان و رسيدن آن به مرزهای سوريه و همچنين صدور قطعنامه مهلت 4 هفته ای به ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم و تاسيسات آب سنگين اراك، يكبار ديگر گمانه زنی های اينترنتی در باره طرح های حمله نظامی به پايگاه های اتمی ايران آغاز شد. سايت خبری.... نوشت:

 

منابع نظامی و اطلاعاتی ايالات متحده و كشورهای خارجی از نشانه هايی سخن می گويند كه حكايت از مراحل آمادگی نهائی برای يك حمله نظامی ايالات متحده به تاسيسات نظامی و هسته ای ايران دارد.

در اين حمله ممكن است از سلاح های هسته ای تاكتيكی استفاده شود. آماج های بمباران ها شامل نيروگاه هسته ای بوشهر است كه در آن صدها روس و ديگر تكنسين های خارجی حضور دارند، معدن ارانيوم سغند نزديك شهر يزد، تاسيسات غنی سازی ارانيوم نطنز و تاسيسات آب سنگين اراك و تاسيسات اردكان و اصفهان، مركز تحقيقات هسته ای تهران، لابراتوار "جابربن حيان" در تهران، مركز برچيده شده لشكر آباد، و واحد راديواكتيو كرج و انارك از جمله تاسيساتی هستند كه در فهرست حمله قرار دارند.

ديگر آماج های اوليه عبارتند از سايت های پرتاب موشك های شهاب 1، 2 و 3. فرودگاه بزرگ بين‌المللی مهرآباد نزديك تهران، تاسيسات دريايی در خليج فارس و دريای خزر، تاسيسات فرماندهی، ارتباطات و اطلاعاتی.

آماج های بعدی عبارتند از فرودگاه های غيرنظامی، راديو و تلويزيون، مراكز مخابراتی، ساختمان های دولتی، نيروگاه ها، پل ها، خطوط راه آهن.

تاسيسات بهره برداری نفت و بندرهای تجاری احتمالا مورد حمله قرار نخواهند گرفت تا در جهت منافع تجاری و نفتی آمريكا بعدا استفاده شوند.

بدين منظور آموزش نيروها سرعت گرفته و شماری از تاسيسات نظامی آمريكا كه قرار است در حمله هوايی اوليه شركت داشته باشند در حال آمادگی هستند.  پنتاگون دستور داده تا "فورت راكر" آلاباما حدود 50 تا 60 هزار تن را آموزش دهد كه در عمليات نظامی در ايران بكار گرفته خواهند شد. علاوه بر آن "هالبروت فيلد" در آلاباما، مركز فرماندهی نيروی عمليات ويژه هوايی آمريكا آمادگی خود را افزايش داده است. حمله آمريكا به ايران درمرحله نخست از طريق هوايی و با استفاده از ناوها، نيروی هوايی و يگان های عمليات ويژه صورت خواهد گرفت.

 

همچنين فعاليت مركز جنگ دريايی زمينی در "تونيتين پالمز" كاليفرنيا فعاليت خود را بنحو محسوسی افزايش داده است. اين مركز نيروها را برای فعاليت در محيط صحرايی و كوهستانی نظير شرايط ايران آموزش داده است.

منابع اطلاعاتی اروپايی نيز گزارش داده اند كه ايالات متحده به متحدان خود در ناتو گفته است كه برای يك حمله نظامی به تاسيسات هسته ای و نظامی ايران آماده باشند.

مقامات نظامی و سياسی آمريكا ملاقات هايی در بحرين، عربستان سعودی، پاكستان، اردن، عمان و اذربايجان داشته اند تا پشتيبانی آنان را از حمله به ايران بدست آورند.