جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی مشترك دبيركل فدائيان اسلام
و يك عضو رهبری انصار حزب الله
لبنان، خاكريز مقدم ايران است!
امريكا ديگر قدرت 20 سال پيش را ندارد
و جمهوری اسلامی قدرت برتر خاورميانه است

 
 
 
 
 

انصار حزب الله ايران، يك نشست سازمانی در تهران برپا كرد كه در آن مهدی عبدخدائی دبيركل فدائيان اسلام و عامل ترور دكتر فاطمی وزيرخارجه دكتر مصدق و همچنين يك عضو شورای مركزی انصار حزب الله بنام "كشانی» در آن سخنرانی كردند.

كشانی كه معلوم نيست سابقه اش چيست و سرش به كجا بند است، در حد دانش و بضاعت سياسی خود در اين نشست، برای درهم ريختن تمام مرزبندی های واقعی و سياسی درجامعه امروز ايران گفت:

گروه‌های چپ و راست، محافظه‌كار، اصول‌گرا، سنتی و ديگر دسته‌ها، همه بي‌معنا و مفهوم هستند، تنها آن گروهی كه برای مملكتش دل مي‌سوازند، گروه خودي‌هاست.

كشائی بدون آنكه نام اكبرگنجی و يا شيرين عبادی را ببرد گفت:

 امروز دشمنان مملكت ما جايزه اصلی را به غيرخودی ها و كسی كه پايه‌ها را متزلزل كند و با ايمان مردم بجنگد مي‌دهند. اين‌ها بدبختند چون در قلم‌هايشان، عليه حزب‌الله مقاوت مي‌كنند.

نفاق داخلی افرادی هستند كه خودشان را مدعيان اسلام و پيرو خط امام معرفی می كنند و به گفته خود به آزادی بيان نيز معتقدند.

كشائی در بخش ديگری از سخنرانی خود، ضمن حمايت از سياست جنگ طلبی دولت احمدی نژاد و حمايت از ادامه جنگ در لبنان گفت:

ضعف اين افراد، خودباختگی در برابر جنگ روانی دشمن است. بسياری از اين افراد بزدل با كوچك‌ترين تهديدی، مردم را به ترس دعوت مي‌كنند. اين‌ها(مخالفان جنگ) منافقان عصر جديد هستند.

حرف اين‌ها مشروعيت اسرائيل و تضعيف مقاومت حزب‌الله است و خط نفاق داخلی همان خط نفاق بين‌المللی را دنبال مي‌كند.

غيرخودي‌ها به دنبال منافع آمريكا هستند و مطبوعات آنها پايگاه دشمن شده است، آنها مطالب غيرامامی را در روزنامه‌های خود مطرح مي‌كنند.

كشانی از مردم لبنان مايه گذاشت و به شيوه دوران جنگ فرسايشی با عراق، با شعارهای فتح كربلا گفت:

  الان خاكريز مقدم ما، در حال حاضر لبنان است.

محمدمهدی عبدخدايی، دبير كل جمعيت فداييان اسلام نيز در همين نشست، طی سخنانی گفت: همه‌ انقلاب‌هايی كه در كشورهايی مانند فرانسه، آلمان، چين و ديگر كشورها اتفاق افتاده، هيچ‌كدام انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ايران نمي‌شود، چون آنها انقلاب‌های ضدخدايی را دنبال مي‌كردند.

مقاومت لبنان هم نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ايران است و انقلاب ايران يك انقلاب دينی و اسلامی است. ما در خاورميانه، قدرت برتر منطقه هستيم، زيرا تفكر شيعی ما قدرت‌نمايی مي‌كند. آمريكا هم ديگر آن قدرت 20 سال پيش را ندارد.