ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه خبری وزير عدليه ج.ا
اكبرمحمدی با اعتصاب غذا مرد
درباره احمد باطبی هم بعدا می گويم!
پس از مرگ اكبر محمدی نيز فاجعه ادامه دارد

گزارش شفاهی يك دانشجوی دانشگاه... بنام " هه..." كه از زندان بيرون آمده، به پيك نت:
«من و چندتای ديگه از بچه ها را در ميدان 7 تير، روزی كه زنان اعلام تجمع كرده بودند گرفتند. در زندان من را روی يك تخت بستند و با دستگاهی شبيه دستگاه جوش اكسيژن پشتم را سوزاندند. قبل از آن بازجو به دو نفر ديگر كه كنار دستش بودند گفت، برای آنكه درد زنان را بهتر بفهمد ببريدش به آن اتاق. من را بردند و بهم تجاوز كردند... فعلا هم مثل خيلی های ديگر از درس محرومم كرده اند. خيلی ها را به اين اتهام كه چپ هستيد از درس محروم كرده و از دانشگاه اخراج كرده اند... »

 
 
 
 

 

مصاحبه وزير دادگستري(عدليه):

«ايشان به ما ديروز اعلام كرد كه حالشان خوب نيست و به بهداری زندان مراجع كرد و سرم وصل كردند . ساعت 19 به بند باز گردانده شد و ساعت 21  و زمانی به بهداری رسانده شد كه فوت كرده بود»

اين بخشی از مصاحبه وزيرعدليه در جمهوری اسلامی، درباره مرگ اكبرمحمدی پس از 10 روز اعتصاب غذای اعتراضی در زندان جمهوری اسلامی است. خبری كه روز گذشته با عنوان "مرگ يك زندانی سياسی پس از ده روز اعتصاب غذا در ايران" به سراسر جهان مخابره شد و بسياری از مطبوعات جهان آن را منتشر كردند.

خبرنگاری می پرسد:

- فكر می كنيد جوامع بين المللی چه واكنشی نشان دهند؟ 

وزير عدليه با خنده و شوخی می گويد: خدا شما را خير بدهد، قبل از اينكه آنها محكوم كنند، شما شروع كرديد.

- شما فكر می كنيد مسئولان زندان در قبال جان اعتصاب كنندگان وظيفه ای ندارند؟

وزيرعدليه: مسئوليت مسئولان زندان اين است كه قاضی پرونده را مطلع كنند و علت اعتصاب غذا را بدانند

- اما وكيل آقای محمدی گفته می خواسته با او ديدار كند و او را از اعتصاب غذا منصرف كند ولی مسئولان اجازه ملاقات به وی را ندادند. 

 وزيرعدليه- من چنين مطلبی نشنيدم ولی شنيدم در اعتصاب غذايش كه كامل و ناقص هم بوده، برادرش آمده و با وی صحبت كرده و پزشك بهداری هم به او سرم وصل كرده است

- چرا «احمد باطبی» دوباره دستگير شده است؟

 -         انشاءالله بعدا در اين مورد صحبت می كنيم!

(اكبر محمدی از دانشجويان دستگير شده شبيخون به خوابگاه دانشجويان در 18 تيرماه 1378 بود.)