جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

قطعنامه شورای امنيت
غنی سازی بايد متوقف شود
عبور از مرحله "مذاكره"
ورود به مرحله "فرمان"

 
 
 
 

 

شورای امنيت سازمان ملل، همانگونه كه پيش بينی می شد، در جلسه روز گذشته خود، پيش نويسی را كه اعضای دائم اين شورا تصويب كرده بودند تائيد و بصورت قطعنامه تصويب كرد. بموجب قطعنامه جديد شورای امنيت، به جمهوری اسلامی 4 هفته مهلت داده شد تا كليه فعاليت های غنی‌سازی اورانيوم و ساخت نيروگاه آب سنگين در اراك را متوقف كند. اين مهلت با پايان ماه اوت خاتمه می يابد.

برای عدم اجرای اين قطعنامه از سوی ايران، تحريم های سياسی- اقتصادی پيش بينی شده است كه جزئيات آن در مذاكرات اعضای دائم شورای امنيت مشخص خواهد شد.

مسئولين پرونده اتمی ايران تهديد كرده بودند كه در صورت تصويب چنين قطعنامه ای ديگر طرح 1+5 از دستور بررسی ايران خارج می شود، كه اين تهديد عملا اعتراف به همان بند از طرح ياد شده است كه اكنون شورای امنيت بصورت قطعنامه خواهان اجرای آن شده است. يعنی توقف غنی سازی اورانيوم كه از ابتدا نيز بحث بر سر طرح 1+5 بر محور همين مسئله بود.

به اين ترتيب چه با تهديد به قطع گفتگو بر سر طرح 1+5 و چه با اعلام آمادگی برای گفتگو بر سر اين طرح، قطعنامه جديد شورای امنيت همان نتيجه ای را تائيد كرده است كه امريكا و اروپا از طرح 1+5 آن را در نظر داشتند و رهبران جمهوری اسلامی نيز بر سر همان با اروپا و امريكا نمی توانستند مذاكره كنند. بنابراين و عملا، طرح 1+5 از دور خارج شده و مسئله به مرحله فرمان "بايد" رسيده است. قطعنامه جديد شورای امنيت منطبق با بند 7 منشور شورای امنيت تنظيم شده كه در آن علاوه بر تحريم های سياسی و اقتصادی، اقدام نظامی نيز پيش بينی شده است.