ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محاكمات و احكام كودتائی
امريكا حقله محاصره ج.ا را تنگ كرده
ج.ا محاصره مردم ايران را تشديد كرده!

 
 
 
 

 

همزمان با تشديد بحران جنگی در منطقه و تنگ تر شدن حلقه محاصره ايران از بيرون، در داخل كشور نيز دولت يكدست امنيتی- سپاهی حلقه محاصره مردم و نيروهای سياسی را روز به روز تنگ تر می كند. درپی باز گرداند احمد باطبی به زندان و بی اعتنائی به اعتصاب غذای اعتراضی اكبر محمدی كه سرانجام پس از 10 روز منجر به مرگ او در زندان اوين شد، طرح بازگرداندن سياسيون سرشناس و با سابقه ايران به زندان نيز تشديد شده است. اين روند با سرهم بندی كردن محاكمات جديد (مانند محاكمه عيسی سحرخيز) و يا مانور روی احكامی كه قبلا صادر شده و زنده كردن دوباره آنها شتاب گرفته است. علاوه بر حكمی كه برای "سلطاني3 از جمله وكلای خانواده زهرا كاظمی و عضو شورای مركزی كانون مدافعان حقوق بشر درايران صادر شده و بموجب آن بايد وی به زندان بازگردد، خبر می رسد كه طرح باز گرداندن عباس اميرانتظام به زندان نيز كليد خورده است.

يوسف مولايی وكيل سلطانی گفت: از طرف شعبه 6 دادگاه انقلاب احضاريه‌ای دريافت كرده‌ايم كه بر اساس آن اعلام شده رأی پرونده عباس اميرانتظام به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق نشر اكاذيب صادر شده است.

تلاش برای تبديل قرار بازداشت طولانی و غير قانونی "منصوراسانلو" دبير سنديكای رانندگان و كاركنان شركت واحد به قرار وثيقه نيز بی نتيجه اعلام شده است. وكيل وی گفت: در حال حاضر بحث‌های حقوقی بين دادگاه و بازپرس درجريان است!

برای مديرمسئول  روزنامه«كار و كارگر» نيز به اتهام نشر اكاذيب و تشويق اذهان عمومی (از بهانه های معروف كودتائی در تاريخ ايران) يك گرونده گشوده اند. اين تشويق اذهان عمومی چيزی نيست جز تشويق اذهان وزير كار و شخص رئيس جمهوری، كه سياست های ضد كارگری آنها بصورت انتقادی در روزنامه كاروكارگر مطرح می شود. هنوز معلوم نيست كه اين ماجرا دامی است برای زندانی كردن علی ربيعی مشاور امنيتی محمد خاتمی و از مطلع ترين اطرافيان او از جزئيات كارشكنی های حكومتی در كار دولت اصلاحات يا فشاری است برای خاموش كردن چراغ روزنامه كاروكارگر؟