ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محمد خاتمی
لايحه تجميع انتخابات
اشتباهی است كه بايد پس گرفته شود


 
 
 
 
 

محمد خاتمی پس از سخنرانی در كنفرانس حمايت احزاب و تشكل‌های سياسی ايران از مقاومت مردم لبنان و فلسطين به خبرنگاران گفت:

 

من در كنفرانس بانك اسلامی پيشنهاد كردم كه حساب ويژه‌ای برای دولت فلسطين باز شود و كشورهای مختلف كمك كنند و كشورهای نفت‌خيز يك درصد از درآمد خودشان را به دولت فلسطين اختصاص دهند و امروز اعلام مي‌كنم كه همه دولتهای اسلامی بايد در حمايت از دولت فلسطين، حزب‌الله و دولت لبنان و ملت لبنان اقدام كنند.

 اسراييل قصد داشت كه لبنان را اشغال كند و بعد از آن سياستهای خود را به دنيای اسلام و عرب ديكته كند، اما اكنون با مقاومت جانانه‌ای كه حزب‌الله و مردم لبنان مي‌كنند، اميدواريم اين مساله به همين جا ختم شود و شاهد محكوميت اسراييل بيش از گذشته باشيم.

خاتمی درباره لايحه جامع انتخابات كه وزارت كشور تهيه كرده گفت:

اين لايحه جامع انتخابات نبود، بلكه يك اشتباه از سوی وزارت كشور و وزير كشور و كارشناسان آنها بود، زيرا كارشناسان آنها خيلی آگاه‌‏تر از اين هستند كه يك طرح اينچنينی را كه با هيچ يك از موازين قانونی و معيارهای انتخابات آزاد و حركت به سوی مردم سالاری سازگار نيست به عنوان يك لايحه به مجلس بدهند.

 به احتمال زياد آنها اگر تامل كنند آن را از مجلس پس خواهند گرفت و اگر پس نگيرند به احتمال قوی مجلس آن را رد مي‌كند و همچنين شورای نگهبان حتی اگر يك مورد جزئی ناسازگاری با قانون اساسی را ببيند، آن را رد مي‌كند چرا كه اين لايحه سرتا پا خلاف روح قانون اساسی و روح آرما‌ن‌های موجود جامعه است و از سوی شورای نگهبان رد مي‌شود.

رئيس جمهور سابق ايران درباره قطعنامه شورای امنيت عليه ايران گفت:

قطعنامه خوبی نبود البته مشكل ما بايد از راه تفاهم و مذاكره حل شود و اين قطعنامه‌ مي‌تواند مشكلات را زيادتر كند.  اميدوارم اين تصميمات به تصميم تندی منتهی نشود.