ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سعيد حجاريان
كاربه جاهای باريك می كشد
دست از خودستايی بردارند
سرنوشت يزدگرد درانتظاراست!

 
 
 
 
 

سعيد حجاريان در گفتگوی كوتاهی با خبرگزاری ايسنا گفت:

اصلاح طلبان كوركورانه اطاعت نمي‌كنند، البته درست است كه قدرت سازمان‌دهي‌شان كم است و رابطه‌ی مريدی و مرادی با آقايان برقرار نمي‌كنند و مجبور مي‌شوند هزينه‌ی آن را بپردازند، اما در درازمدت به نفع‌شان خواهد بود كه مستقل بيانديشند و با استقلال خود وارد كنش جمعی شوند.

قدرت وسيله‌ای برای پيشبرد اهداف ملی است. ما انكار نمي‌كنيم كه مي‌خواهيم بازگشت به قدرت داشته باشيم و مي‌خواهيم كاملا به همه‌ی قدرت بازگرديم نه بخشی از آن، همچنان‌كه آن‌ها (جناح مقابل) نيز به دنبال قدرت هستند. قدرت وسيله است برای پيشبرد اهداف ملی و سوال من اين است كه ما (اصلاح‌طلبان) به خصوص جبهه‌ی مشاركت با چه ابزاری دولت كنونی را تخريب كرديم؟ روزنامه داشتيم كه همه را تعطيل كردند، نشريه داخلی داريم كه دائما تذكر مي‌دهند كه اين مطالب را ننويسيد. دائما اعضاء را احضار مي‌كنند. حساسيت‌شان بالا رفته و بايد آن را كاهش دهند و خود را اصطلاحا "دسنسيو" كنند.

زمان آقای خاتمی كه جواب حرف‌هايم با گلوله داده شد و امروز هم وقتی صحبت مي‌كنم برخی مي‌گويند تخريب كردی. اگر اين گمان كمال كه عده‌ای در حق خود مي‌پندارند زدوده نشود، كار به جاهای باريك كشيده مي‌شود. يزدگرد اين بدانست و برفت، تا مغيره چه كند.