جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بخش هائی از سخنرانی "يوشكافيشر" در تهران
آينده ايران
می توانيد برنده منطقه شويد
اگر بسمت توليد بمب اتمی نرويد!

 
 
 
 
 

يوشكا فيشر، وزير امور خارجه سابق آلمان كه به دعوت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تهران سفر كرده بود در ميزگرد روابط ايران و اروپا در اين مركز تحقيقاتی گفت:

ايران قادر است نقشی برجسته در منطقه و جهان ايفا نمايد و در زمينه‌ی صلح و ثبات و امنيت منطقه‌ای نقش رهبر را ايفا كند. شرايط كنونی در خاورميانه بحران زا و نگران كننده است.

روابط ايران و اروپا به نقطه‌ای رسيده كه بايد تجديدنظری اساسی در آن صورت گيرد. رابطه را بايد به سوی روابط استراتژيك برگرداند.

حقوق و جايگاه ايران مساله‌ای مهم و حايز اهميت است؛ ضمن آنكه ايران نيز بايد متقابلا به خواست جامعه جهانی برای اقدامات اعتماد ساز احترام بگذارد.

اگر ايران با جامعه جهانی همكاری كند برنده بزرگ منطقه خواهد بود و اگر اصول مورد درخواست جامعه جهانی را مورد توجه قرار دهد هيچ كشور و قدرتی در جهان حقوق مشروع ايران و اهميت و نقش استراتژيك و بزرگ آن را در منطقه ناديده نخواهد گرفت.

اروپا به حق ايران برای داشتن انرژی هسته ای احترام مي‌گذارد، اما عجله‌ ايران برای ساخت تاسيسات آب سنگين اراك و غنی سازی بيش از 5/3 درصد موجب نگرانی است.

تمام اروپا و كشورهای غربی حق ايران برای انرژی و تكنولوژی صلح آميز هسته‌يی را به رسميت مي‌شناسند. زيرا ايران 10 سال ديگر نيازمند اين انرژی خواهد شد. اما مسئله بر سر اعتماد سازی است تا توازنی ايجاد گردد و اگر اين اعتمادسازی انجام شود امتيازات بزرگی هم در زمينه بهره‌مندی از انرژی صلح‌آميز هسته‌يی و هم در ساير ابعاد سياسی و اقتصادی نصيب ايران خواهد شد.

اروپا آماده است و تمام اعضای دايم شورای امنيت نيز آماده‌اند كه از حق ايران برای استفاده از انرژی صلح آميز هسته‌يی حمايت كنند، اما اين مساله به اين وابسته است كه ايران در مورد اقدامات اعتمادساز مورد درخواست آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد همكاری نمايد.

نگرانی ما اين است كه اگر ايران به سلاح‌های هسته‌يی مسلح شود ساير كشورهای منطقه نيز برای دستيابی به اين سلاح‌ها وارد مسابقه شده و منطقه مملو از تسليحات اتمی گردد كه اين موضوع بي‌نهايت برای صلح و ثبات و امنيت خاورميانه مضر و خطرناك خواهد بود.

بهتر است دامنه تشنج از سطح قطعنامه ای روز دوشنبه در شورای امنيت سازمان ملل صادر شد جلوتر نرود و دو طرف به مصالحه‌ای مرضي‌الطرفين دست يابند.

بهتراست ايران طرح اروپا مبنی بر ايجاد روابط تمام عيار سياسی، اقتصادی، امنيتی و تكنولوژيك با جامعه جهانی را بپذيرد زيرا در اين صورت بالاترين تضمين‌ها در رابطه با امنيت تكنولوژی پيشرفته، رشد اقتصادی، نقش برتر و شايسته در منطقه و جهان نصيبش خواهد شد.

در اين جلسه علاوه بر سفرای آلمان، انگليس، ايتاليا و كاردار فرانسه برخی مسوولان پيشين پرونده هسته‌يی كشورمان از جمله سيروس ناصری و دكتر زماني‌نيا و هم چنين موسويان حضور داشتند. علاوه بر كارشناسان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمود سريع القلم، برخی از سفرای پيشين كشورمان در كشورهای اروپايی از جمله صادق خرازی و حسين عادلی نيز در اين نشست حاضر بودند.