ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مرگ در اوين
بيانيه دهها ستمديده سياسی ايران
برای تشكيل كميته حقيقت ياب

 
 
 
 
 

 

دهها ستم ديده سياسی، مذهبی و مطبوعاتی ايران با صدور بيانيه ای خواستار تشكيل يك كميته حقيقت ياب برای يافتن دليل مرگ اكبر محمدی دز زندان اوين شدند.

در اين بيانيه آمده است:


مرگ مشكوك مرحوم اكبر محمدی در زندان اوين، بار ديگر اين دغدغه و پرسش كليدی را در افكار عمومی ايجاد كرده است كه چرا زندان‌های ايران تا اين حد به مكان‌های ناامنی تبديل شده است و چرا مسئولان قوه قضائيه نمي‌توانند به مهم ترين و انسانی ترين وظايف قانونی خود، يعنی مسئوليت حفظ سلامت و امنيت جانی زندانيان- به ويژه زندانيان سياسی، دانشجويی و روزنامه‌نگاران- عمل كنند.
اين رويداد سوال‌برانگيز، به دليل اعتصاب غذای اكبر محمدی يا هر علت مورد مناقشه‌ی ديگر كه از سوی خانواده و وكلای اين دانشجوی زندانی مطرح شده است، آن هم پس از مرگ مشكوك خانم زهرا كاظمی روزنامه نگار ايرانی تبار ساكن كانادا، افكار عمومی را در برابر اين پرسش جدی قرار داده است كه علت بروز چنين حوادثی در زندان‌های ايران چيست؟ و چرا امكان و اجازه‌ی تشكيل گروه‌های مستقل حقيقت ياب از سوی مقام‌های بلندپايه كشور داده نمي‌شود؟ ادامه‌ی چنين روندی بی ترديد بار سنگين تری را بر دوش مقام‌های قوه‌ی قضائيه خواهد گذارد و ضرورت پاسخگويی شفاف و روشن آنان به افكارعمومی را درباره‌ی وضعيت نابسامان زندان‌ها و بازداشتگاه و شرايط نامناسب زندانيان، به ويژه كسانی كه اعتصاب غذا مي‌كنند، بيشتر خواهد كرد.

امضا كنندگان اين بيانيه، ضمن اظهار تأسف و تأثر شديد نسبت به اين حادثه‌ی ناگوار و اعلام تسليت و هم دردی به اعضای خانواده و دوستان مرحوم اكبر محمدی، نگرانی شديد خود را نسبت به نقض حقوق بشر به ويژه حقوق زندانيان ايران ابراز مي‌كنند.

ما همچنين خواستار تشكيل فوری يك "هيات حقيقت‌ياب مستقل" برای كشف و اعلام واقعيات مربوط به اين مرگ مشكوك به افكار عمومی بوده و نسبت به تكرار چنين رويدادهای تكان دهنده‌ای در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها - به ويژه مكان‌های نگاهداری زندانيان سياسی، دانشجويی و مطبوعاتی- هشدار جدی مي‌دهيم.

 

محسن آرمين، ‌هاشم آقاجری، ناصر آملی، محمد آزادى، مسعود آقايى، حميد آصفى، بهاالدين ادب ، طاهر احمدزاده، مهدی اميني‌زاده، اسدالله امينی ، حسين انصاري‌راد، يدالله اسلامی، مصطفی ايزدی، بهزاد احمدي‌نيا، سامر آقايی، عباس ابوذری،‌ هادی احتظاظی، حسن احمدی، حميد احراری، محسن احمدی، نعمت احمدى، مصطفی اخلاقی،‌ مرتضى اشفاق، حسن افتخار اردبيلی، جلال اقتدارى، اعظم اكبرزاده، زهرا اكبرزاده، علی رضا اكبرزادگان، علی اكرمی، محمود اميراحمدى، حجت انصاری، عمادالدين باقی، حيدرابراهيم باي‌سلامی، مجتبی بديعی، كمال‌الدين بازرگانى، پروين بختيارنژاد، اكبر بديع‌زادگان، رحمت‌الله برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمدنويد بازرگان، مختار باطولی، روح‌الله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، محمد بسته‌نگار، مهدی بسته‌نگار؛ محمدحسين بني‌اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، احمد بورقانی، صفا بيطرف، حسين پايا، مسعود پدرام، عباس پوراظهرى، رضا پويان، محمود پيش‌بين، حبيب‌الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفى تاج‌زاده، عبدالرضا تاجيك، ‌هادی تفنگچی، عباس تاج‌الدينی، حميد تاجرنيا، مصطفى تنها، رضا تهرانى، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، محمدعلی توفيقی، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائى، مجيد جابرى، حميدرضا جلائى‌پور، جلال جلالي‌زاده، عباس جنگی، مجتبی جهانی، مجيد حاجي‌بابائی، رضا حاجى، بهمن حافظى، سعيد حجاريان، طه حجازى، حسين حريرى، حميد حسامی، بهزاد حق‌پناه، على حكمت، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمدرضا حمسى، محمد حيدری، حميد حديثی، جعفر خائف، ‌هادی خانيكی، محمد خطيبی، ابراهيم خدادادى، امير خرم، محمدحسين خليلی اردكانی، ابراهيم خوش‌سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش، محمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمدمهدى دانشيان، محمود دردكشان، سعيد درودى، محمود دل‌آسايى، عباس دهقان‌نژاد، مصيب دوانى، پروين دخت دفتری، فريبا داودى مهاجر، ابراهيم دينوی، فاطمه راكعی، امير رزاقی، محمد صادق ربانى، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، عبدالعلی رضائی، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى، عبدالله رمضان‌زاده، مهدى رهنما، رضا رئيس‌طوسى، فياض زاهد، جمال زره‌ساز، علی زرين، محمدابراهيم زمانى، پرويز زندى‌نيا، احمد زيدآبادى، محمدرضا زهدى، عليرضا ساريخانى، احمد ساعى، نسرين ستوده، عزت‌الله سحابى، فريدون سحابى، ‌هاله سحابى، عيسى سحرخيز، محمد سرچمى، سعيده‌ سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدمحمدعلی سيف‌زاده، محمدعلی سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملو، محمد شانه‌چى، حسين شاه حسينى، سعيد شريفی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، كاظم شكری، الله وردى شمبورى، محمود شمس‌الواعظين، احمد شهامت‌دار، احمد شيرزاد، سعيد شيركوند، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، ‌هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدری، محمود صدری، لطيف صفری، مهدى صراف، عباس صفائي‌فر، فضل الله صلواتى، كيوان صميمى، جليل ضرابی، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، امير طيرانی، جمشيد عزيزی، سيد جعفر عباس زادگان، كريم عابدينی، حسن عرب‌زاده، محمد عطريانفر، فيض‌اله عرب سرخی، روئين عطوفت، علی علوی، عليرضا علوى‌تبار، محمدباقر علوى، رضا عليجانی، على عليزاده نائينى، محمدجعفر عمادى، محمود عمرانى، فريدون عموزاده خليلی، على‌اصغر غروى، عليرضا غروى، ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، على غفرانى، مهدى غنى، محمدتقى فاضل ميبدى، نادره فتورچی، مرتضی فلاح، ارسلان فلاح، ابراهيم فتاحی، مقصود فراستخواه، مهدی فخرزاده، غفار فرزدى، حسن فريد اعلم، ‌هادى قابل، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، مهدی قلي‌زاده اقدم، رحمانقلى قلى زاده، عبدالمجيد قندى‌زاده، محمد قوچانی، نظام الدين قهارى، عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمي‌زاده، مصطفى قهرمانى، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس، مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، محسن كديور، منوچهر كديور، جميله كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، على كرمى، عليرضا كرمانی، حسن كسمايی،‌ هادی كحال‌زاده، فاطمه كمالی احمدسرايی، الهه كولائی، محمد كيانوش‌راد، ناصر كميليان، پروين كهزادى، يعقوب كوثرى، بهناز كيانی، بيژن گل افرا، فاطمه گوارايى، مسعود لدنى، حسين لقمانيان، مجتبی لطفی، فريده ماشينی، سعيد متقی، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، على مومنى، محمود مومنى، محمد تقى متقى، محسن محققى، نرگس محمدی، محمد محمدى اردهالى، فخرالسادات محتشمي‌پور، سيدعلى محمودى، حسين مدنی، سعيد مدنى، فريد مرجائی، ماشاءالله مديحى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمدجواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، علي‌اكبر معين‌فر، اصغر معين‌فر، نوشين محمدی، ضياء مصباح، ياسر معصومی، بدرالسادات مفيدى، مرتضى مقدم، فهيمه ملتى، مصطفی ملكيان، احمد منتظرى، سعيد منتظرى، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوى سعادتلو، امير ميرخانى، وحيد ميرزاده، الله‌كرم ميرزايى، فرشته ناصر گيوه‌چى، حسن نراقى، محمود نعيم‌پور، علی اكبر نجفی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، سيد حميد نوحى، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيكبخت، ‌هادى ‌هادى‌زاده يزدى، ناصر ‌هاشمی، سيدهاشم هدايتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، اكبر والى، رسول ورپايى، باقر ولى‌بيك، جليل ولى‌بيك، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلی، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوری، رضا يوسفيان.