ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هشدار نخست وزير انگستان
با ايران و سوريه برخورد خواهد شد!
 
 
 
 

 

بخش هائی از سخنرانی نخست وزير انگلستان در برابر شورای امور جهانی در لوس آنجلس:

يك كمان افراط گرايی در سرتاسر خاورميانه كشيده شده و بر كشورهای فراتر از منطقه نيز تاثير می گذارد. سوريه به فعالان القاعده اجازه می دهد از مرز عبور كرده و وارد عراق شوند و ايران نيز از افراط گرايی شيعی درعراق حمايت می كند. هدف تروريسم در عراق مطلقا ساده است: ايجاد نفرت فرقه ای تا به جنگ داخلی منجر شود.

حمايت آنها سوريه و ايران از تروريسم، صدور عمدی بی ثباتی و تمايل به تخريب چشم انداز دموكراسی در عراق خطرناك و خطاست. بايد برای سوريه و ايران كاملا روشن كنيم كه يك گزينه در برابر آنها وجود دارد: به جامعه بين المللی بپيونديد و همان قواعد بازی را بپذيريد كه همه ما پذيرفته ايم و يا با شما برخورد خواهد شد.

اگر اين دو كشور در صدد باشند تا هزينه تحولات سياسی در خاورميانه را سنگين تر كنند در خواهند يافت كه اشتباه كرده اند. اسلام ارتجاعی با بهره برداری از درگيری جاری در غزه و لبنان، اسرائيل را به "اقدامات تلافی جويانه گسترده" تحريك می كند. هدف اصلی از اين تحريكات، ايجاد آشوب، نفاق و خونريزی آنست كه به تلافی جويی اسرائيل بيانجامد و از اين طريق، افكار عمومی اعراب و مسلمانان برانگيخته شود؛ اما نه عليه كسانی كه آغازگر تهاجم بوده اند بلكه در مخالفت با كسانی كه به آن واكنش نشان دادند.