جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان مسئله ساز احمدی نژاد در مالزی
فرانسه را از لبنان جدا
و دنباله رو امريكا وانگلستان كرد
 
 
 
 

 

درپايان جلسه كم حضور كنفرانس اسلامی در مالزی، كه اخبار مربوط به عدم شركت بسيار از رهبران كشورهای اسلامی در آن بازتاب وسيعی در مطبوعات جهان داشت، احمدی نژاد در يك مصاحبه مطبوعاتی شركت كرد و گفت: ما هم طرفدار خاورميانه جديد هستيم. اما خاورميانه ای كه ما می خواهيم چنان خاورميانه ايست كه در آن اسرائيل محو شده باشد.

بدنبال اين اظهارات شعاری، رهبران و مسئولين كشورهای مختلف اظهارنظرهائی درباره آن كردند. از جمله تونی بلر نخست‌وزير انگليس گفت:

‌ايران به طور مستقيم از حزب‌الله حمايت مي‌كند و موشك‌هايی كه به شمال اسرائيل پرتاب شد، اگر همان موشك‌هايی كه در بصره عليه سربازان انگليسی به كار رفته نباشد، به آنها بسيار شبيه است.

‌فيليپ دوست بلازی، وزير امور خارجه‌ فرانسه، كشورهای كه در سه هفته اخير سياستی متفاوت از آلمان و انگلستان در ارتباط با تهاجم اسرائيل به لبنان داشته و بدليل ارتباط های تاريخی با لبنان با امريكا نيز بر سر استقرار يك نيروی نظامی بين المللی در لبنان به نوعی در تقابل است، بدنبال اظهار نظر احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی مالزی گفت:

من اين سخنان را كاملا محكوم مي‌كنم. صلح و ثبات در لبنان و مرزهايش بايد به وسيله‌ی دولت لبنان و ملتش حفظ شود. اعزام نيروهای خارجی به هيچ شكل قابل پذيرش نيست، مگر آن كه عادلانه و مبتنی بر قوانين سازمان ملل باشد و نيز اتحاد و تماميت ارضی لبنان را حفظ كند.

قطعا اين سخنان از جانب هر كس و به ويژه از جانب رييس‌جمهور يك كشور قابل پذيرش نيست.