جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حمله به 3 كشتی ايرانی
در آب های خليج فارس

 
 
 
 
 

خبرگزاری های داخلی از چند حمله مسلحانه طی 24 ساعت به لنج های ايرانی در آب های خليج فارس گزارش داده اند. در جريان اين حملات ناخدای يكی از كشتی های ايران كشته شده است. مقامات نظامی جمهوری اسلامی اعلام كرده اند كه اين حملات از سوی دزدان دريائی صورت گرفته و سارقين نيز عراقی بوده اند!

در دومين حمله، كسی كشته نشد اما پول‌های ملوانان، سند لنج و گذرنامه‌های سرنشينان اين كشتی به سرقت رفت. يك كشتی ديگر ايرانی نيز در آب‌های شمال غرب خليج فارس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته كه گزارشی از سرانجام اين حمله مخابره نشده است. ملوانان كشتی دوم گفته اند هنگامی كه با حمله روبرو شدند از نيروهای عراقی و امريكائی كه در فاصله اندكی از محل حمله قرار داشتند تقاضای امداد شد اما آنها بی تفاوت تماشگر اين راهزنی بودند. فرماندهان نظامی منطقه از كشتی های ايرانی خواسته اند تا از مسير "خور عبدالله" عراق عازم كشور كويت نشوند زيرا اين مسير امنيت ندارد.