ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  احمد جنتی
مجامع بين المللی حقوق بشر
ايران را نبينند، از لبنان بگويند
 
 
 
 

 

احمد جنتی، دبيرشورای نگهبان و از مسئله سازترين روحانيون حكومتی نماز جمعه ديروز تهران را خواند و پس از حواله كردن مقداری اخ و تف برای اين و آن، مجامع بين المللی حقوق بشر را بخاطر دخالت نكردن در جنگ لبنان محكوم كرد. دبيرشورای نگبهان كه يادش رفته در روز حمله به بيت آيت الله منتظری از مهاجمين به خانه وی خواسته بود تا طناب به دور گردن او انداخته و از خانه بيرونش بكشند و ببرد آنجا كه وی هم نداند كجاست(!) آيت الهی كه روز جمعه 18 تير 1378 نيز نماز جمعه تهران را خواند و يك كلام درباره شبيخون به خوابگاه دانشجويان و آن فجايع كه خود وی در آن دست داشت، سخن نگفت، آيت الهی كه خود بزرگترين ناقض حقوق بشر درايران است و از روی سر مردم برای آنها نماينده مجلس منصوب كرده و دولت بر سر كار آورده، درنماز جمعه ديروز هيچ اشاره ای به مرگ زير اعتصاب غذای يك زندانی سياسي(اكبرمحمدي) نكرد، همچنان كه هرگز اشاره ای به قتل زهرا كاظمی بدست دادستان عمومی تهران و نماينده او در زندان اوين نكرد و يا اشاره ای به بخشنامه كودتائی هفته پيش وزارت كشور تحت زعامت عاليه خود وی برای غير قانونی اعلام كردن "كانون مدافعان حقوق بشر در ايران" نكرد. اين آيت الله كه از جمله آتش بياران و حادثه آفرينان لبنان نيز هست در نماز جمعه ديروز خود خيلی برای حقوق بشر سينه به تنور چسباند. آيت الهی كه خوب می داند و نه تنها می داند بلكه از جمله سازماندهندگان بزرگترين كشتار زندانيان سياسی در زندان های ايران در سال 1367 است در نماز جمعه ديروز تهران، نه از موضع محكوم كردن جنگ و حادثه آفرينی هائی كه بهانه مورد نياز اسرائيل برای فجايع اخير در لبنان را فراهم ساخت، گفت:

«در حال حاضر يكی از فرزندان علي(ع) در مقابل فرزندان «مرحب خيبری» ايستاده است و در حال حاضر تاريخ اول اسلام در حال زنده شدن است. ما در تاريخ شاهد مقابله‌ حضرت علی (ع) و ياران اندكش با يهوديان خيبر و خندق بوده‌ايم. يك طرف حضرت علی (ع) با تعداد اندك است و در مقابل آنها تعدادی از يهوديان پولدار، زورگو، مغرور و متكبر و آخر ديديد كه شمشير علی كار خود را كرد و خيبريان مستكبر را به ذلت كشاند.

كشتار كودكان در روستای قانا دل آدم را مي‌سوزاند. اسرائيلي‌ها خون اين كودكان را به رايس پليد و خبيث و بوش خبيث‌تر از خبيث اهدا كرده‌اند .

هزاران آفرين به مقام معظم رهبری كه سلام بر سيد حسن نصرالله فرستاده‌اند و اين سلام هفتاد ميليون جمعيت ايران بود.

من نمي‌دانم ديگر كسی رويش مي‌شود از حقوق بشر صحبت كند؟. اين كلمه‌ حقوق بشر مانند كلمه‌ استعمار شده است كه كسی جرات نمي‌كند آن را به زبان بياورد. در حال حاضر جمعيت‌های بين‌المللی دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانيان و مظلومان سكوت كرده‌اند. در اين سازمان ملل و شورای امنيت را ببنديد! اين چه شورای امنيت و سازمان مللی است؟ »

 

احمد جنتی در بخش ديگری از سخنان ديروز خود بجای آن كه اعتراف كند به توهم رهبری جهان اسلام كه بموجب آن دولت احمدی نژاد را بر سر كار آورده و يا بگويد كه كشورهای اسلامی اهل سنت اند و شيعيان اقليت و در آن جهان اهل سنت، شيعيان همان جايگاه را دارند كه اهل سنت در ايران تحت حاكميت ايشان و هم انديشان شبه فاشيستش گفت:

«جهان اسلام هر چه ذلت مي‌كشد از بي‌عرضگی است. اگر آنها به ميدان بيايند با آب دهان‌شان مي‌توانند دشمن را سر جايشان بنشانند، اما اكنون سكوت كرده‌اند كه آنها به حدی گستاخ شده‌اند كه اين زنك مي‌آيد و مي‌گويد خاورميانه‌ی جديد. يك خاورميانه‌ی تسليم در برابر آمريكا كه هر دستوری داد، عملی كند. ان‌شاءالله حسرت اين خاورميانه برای هميشه تا گور به دلشان خواهد ماند. »