ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خبرنگاری
از عزت واحترام دوران خاتمی
تا مشت و لگد دوران احمدی نژاد
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی از جريان بازگشت احمدی نژاد از كنفرانس اسلامی و مصاحبه ای كه برای وی در فرودگاه در نظر گرفته بودند گزارش داده اند كه ماموران حافظت رئيس جمهوری برای بيرون كردن خبرنگاران از فرودگاه با آنها درگير شده و خبرنگار واحد مركزی خبر را كتك زده اند.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه يكی از ماموران حفاظت رياست جمهوری با ممانعت از ورود خبرنگار خبرگزاری فارس به پاويون جمهوري(محل برگزاری مصاحبه) از زبان شخصی به نام «م» مسئول تيم حفاظت سفرهای خارجی رئيس جمهور ادعا كرد كه احمدي‌نژاد دستور داده است هيچ‌گونه استقبالی از وی صورت نگيرد و وی مصاحبه‌ای با خبرنگاران نخواهد داشت، اما خبرنگار خبرگزاری فارس به اظهارات مامور حفاظت بسنده نكرد و ماجرا را تلفنی با يزدی، مسئول هماهنگ كننده تيم خبری در ميان گذاشت كه نامبرده نيز از خبرنگار فارس خواست محل ورودی پاويون جمهوری را تا زمان رسيدن رييس جمهور ترك نكند.
پس از سپری شدن دقايقی و با ملحق شدن ديگر خبرنگاران و فيلمبرداران به خبرنگار فارس يكی از ماموران حفاظت، از خبرنگاران خواست محل را ترك كنند اما خبرنگاران به استناد تماس‌های تلفنی يزدی با آنها كه از آنان خواسته بود تا زمان رسيدن احمدی نژاد در محل مورد نظر حضور داشته باشند، دستور مامور حفاظت را اجرا نكردند كه اين اقدام باعث خشم وی شد و نامبرده يكی از خبرنگاران واحد مركزی خبر كتك زد. پادرميانی ديگر خبرنگاران، مانع ادامه ضرب و شتم اين خبرنگار شد.

مامور حفاظت وقتی با مقاومت خبرنگاران مواجه شد، با اين فرياد كه «اين مسخره بازي‌ها را جمع كنيد» با بي‌سيم تقاضای نيروی كمكی كرد. نيروی حفاظتی كه با هدف برخورد با خبرنگار واحد مركزی در محل حاضر شده بودند پس از توضيحات مسئول تيم خبری رياست جمهوری كوتاه آمدند.

به گفته خبرنگاران، طی دو ماه اخير نوع برخورد تيم حفاظت رييس جمهور با خبرنگاران خشن شده است.

مشابه چنين برخوردی در جريان ورود هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا در فرودگاه تهران اتفاق افتاد كه در اعتراض، خبرنگاران عكاس، پوشش خبری مراسم را تحريم كردند.
در جريان درگيری جمعه شب، خبرنگاران و تصويربرداران واحد مركزی خبر، شبكه خبر، ايلنا، ايسنا، ايرنا و خبرگزاری فارس در محل حضور داشتند.