ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ظاهرا ماجرای ظهورامام زمان گريبانگير حكومت شده
گزارش های تازه ای
از يورش امنيتی به خانه آيت الله بروجردی
 
 
 
 

 

بدنبال انتشار خبر دريافتی پيك نت درباره يورش به خانه آيت الله بروجردی در جنوب تهران، شماری عكس به همراه يك نامه تائيد آميز(نسبت به انتشار خبر در پيك نت) و اطلاعات تازه ای پيرامون اين ماجرا دريافت شده است. ظاهرا و بموجب مضمون نامه توضيحی، حمله به بيت آيت الله بروجردی نيز بايد در ادامه دستگيری آيت الله ابطحی و سلسله برخوردهای امنيتی با روحانيون و مراجعی باشد كه بجای قبول رهبری علی خامنه ای، به مردم وعده ظهور امام زمان را می دهند. از مدتی پيش روحانيون حكومتی و مقامات دولتی كه ماجرای ظهور امام زمان را خود بدست گرفته و دو چاه جمكران را تبديل به مركز ظهور كرده بودند، درباره اين ماجرا عقب نشينی كرده و ديگر حرفی در باره امام زمان نمی زنند. احتمالا اين عقب نشينی بايد متاثر از اوج گيری امام زمان خواهی و امام زمان رهبری بايد باشد كه عملا ولايت فقيه و رهبر معظم را زير علامت سئوال می برد.

بموجب نامه ای كه همراه با چند قطعه عكس دراختيار پيك نت گذاشته شده:

در روز شنبه هفتم مرداد 1385 نيروهای حكومتی به بيت آيت الله العظمی آقا سيد محمد علی كاظمينی بروجردی در خيابان خراسان تهران حمله كردند و تمامی لوازم منزل را شكستند و مسؤل دفتر را بردند و همزمان به خانه دختر آن مرجع يورش بردند و بعد از تخريب آنجا او را با همسرش دستگير نمودند و بردند و در روز يك شنبه هشتم مرداد نيز عوامل مسلح به منزل آيت الله آقا سيد حسين كاظمينی بروجردی حمله كرده و از ديوار بالا رفتند و درهای منزل ايشان را شكستند و موجب وحشت اهالی منزل و محل شدند و اين روحانی را مورد آزار قراردادند كه با مقابله و حمايت بی نظير مردم مواجه شدند.

از سرنوشت دستگيرشدگان كه اسامی آنان به شرح ذيل می باشد هيچگونه اطلاعی در دست نيست :

1-    منصوره سادات كاظمينی بروجردی (خواهر آيت الله سيدحسين كاظمينی بروجردي)

2-    مجتبی مقدسی (داماد آيت الله)

3-    علی دهجده (مسؤل دفتر آيت الله)

4-    نادر خدادادی ( راننده آيت الله)

5-    نرگس غفارزاده (منشی آيت الله)

پس از سه روز بی خبری از سرنوشت پنج تن از نزديكان آيت الله بروجردی جمعی از مقامات امنيتی حكومت به منزل آيت الله بروجردی آمدند و حكم اعدام پنج نفر از بستگان و نزديكان آيت الله را به ايشان نشان داده و اعلام نمودند در صورتی كه ايشان به مسجد برود يا جلسه سخنرانی و دعا داشته باشند آن پنج نفر اعدام خواهند شد!