ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دريك خبرپيچيده اعلام شد
اين بالن برای رديابی
هواپيماهای مهاجم درتهران هوا شد
 
 
 
 

 

اين بالن برای كنترل هوائی تهران، از طرف ارتش جمهوری اسلامی، ديروز طی مراسم هوا شد. در اين مراسم سرلشكرفيروزآبادی رئيس ستاد نيروهای مسلح و فرمانده نيروی زمينی سخنرانی كردند. از حرف های پيچيده و فنی- نظامی اين دو كه در مطبوعات نيز انعكاس يافت و يقينا كسی جز اهل فنون نظامی از آن سر در نمی آورد، ظاهرا اينگونه بر می آيد كه درصورت حمله هوائی و يا تجاوز هوائی به ايران، اين بالن عكس هائی با ابعاد مختلف گرفته و به يك مركز نظامی مخابره می كند. اگر از حرف های اين دو مقام درست فهميده باشيم، بقول خود آنها، از عقبه دشمن هم اين بالن عكس می گيرد. جمله سرلشكر فيروز آبادی كه ما چنين برداشتی از آن كرديم چنين است:

«...اين سامانه با قابليت‌های مناسب و كاربردهای متعدد از جمله ديدبانی و جمع‌آوری اطلاعات در عمق و عقبه دشمن و مكان‌يابی، هم‌چنين تقويت، كنترل و ايجاد محدوديت در ارتباطات و جنگ‌های الكترونيك و ضدالكترونيك و ديگر مصارف نظامی و غيرنظامی، نيروهای مسلح را در اجرای بهينه‌ ماموريت‌های محوله، ياری خواهد كرد.»

فرمانده ارتش نيز شبيه همين تعابير را از اين مركز و اين بالن ارائه داد، اما نكته قابل توجه ديگر در ارتباط با افتتاح اين باصطلاح سامانه و يا هوا شدن بالن عكس برداری نظامی حضور سردار غلامرضا نقدی در لباس تمام رسمی سرتيپی سپاه بود. سردار سرتيپ نقدی، بعنوان معاون آماد و پشتيبانی و تحقيقات صنعتی ستاد كل نيروهای مسلح دراين مراسم حضور يافت و اين درحالی است كه به حكم احمدی نژاد او مسئول ستاد مبارزه با قاچاق در كشور نيز هست.

سردار نقدی، همان سردار ضد اطلاعات نيروهای انتظامی است كه پس از پيروزی خاتمی درانتخابات دوم خرداد، مجری طرح دستگيری وسيع شهرداران نواحی تهران و انتقال آنها به يك بازداشتگاه اختصاصی و مخفی در خيابان وصال شد. دراين بازداشتگاه شهرداران نواحی تهران زير نظر مستقيم وی شكنجه شدند تا اعتراف به تخلف مالی كنند و پس از آنكه اين اعترافات گرفته شد، نقدی همه آنها را دسته بندی كرد و تحويل محسنی اژه ای رئيس دادگاه شهردار معروف تهران "غلامحسين كرباسچي و وزير اطلاعات و امنيت كنونی در دولت احمدی نژاد داد تا براساس اين اعترافات كرباسچی روانه زندان شود كه چنين نيز شد. تمام اين طرح در پشت صحنه تهيه شده و برای اجرا به نقدی و اژه ای ابلاغ شده بود. شهرداران نواحی تهران پس از زندانی شدن كرباسچی و افتادن آب ها از آسياب از زندان بيرون آمدند و رفتند مجلس ششم و گفتند نقدی چه بلائی به سرشان آورده است. نقدی افشاء و از نيروی انتظامی كنار گذاشته شده اما به حكم رهبر در همين مقامی كه ديروز خبرگزاری ها از آن ياد كردند گمارده شد. او علاوه بر پرونده شكنجه شهرداران تهران، يك پرونده قاچاق و فحشاء نيز دارد كه سر و ته آن را هم آورده اند.

اين سرداران و سرتيپ و سرلشكر ها می خواهند از تهران حفاظت هوائی و زمينی كنند!