ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درمصاحبه با نيوزويك
ديدگاه های اعلام نشده رهبر
از زبان حسين شريعمتداری!

 
 
 
 

 

حسين شريعتمداری با بيان اين كه موضع تمام جهان برای درخواست از تهران برای توقف غني‌سازی يكسان نيست افزود: اگر كشوری از آستانه‌ صبر ما گذشت، ما نيز با قدرت واكنش نشان مي‌دهيم.

حسين شريعتمداری مديرمسئول و نماينده رهبر در موسسه كيهان، با مجله‌ آمريكايی نيوزويك مصاحبه كرده است. شريعتمداری در اين مصاحبه از چنان موضعی صحبت كرده كه همطراز با وزير خارجه و شانه به شانه علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی است. حرف هائی كه او در باره لبنان و مسائل اتمی ايران زده، حرف تازه ای نيست و تطبيق كامل دارد با حرف های احمدی جنتی، احمدی نژاد، لاريجانی و بقيه اين تيم، اما آنچه دراين مصاحبه جديد و قابل توجه است، اطلاع او از برداشت های سياسی و جهانی رهبر و تفسيری است كه علی خامنه ای از اوضاع ايران وجهان دارد و تاكنون نه خود با اين صراحت بيان كرده و نه اطرافيانش. شريعتمداری در برابر اين سئوال نيوزويك كه رهبر چگونه می انديشد، می گويد:

 

1-    مقام معظم رهبری فكر مي‌كند كه ما بايد مسير حقوقی را كه پيش رويمان هست، طی كنيم و طبيعتا در حين انجام اين كار دشمنان ما ساكت نخواهند نشست.

2-    ايشان معتقد است كه تبليغات سياسی دشمن بيش از توان اوست.

3-    ايشان اعتقاد دارد كه ما بايد از نقاط قوت‌مان سود ببريم، بدين ترتيب زمانی كه دانشمندان هسته‌يي‌مان پيشرفت‌هايی را داشتند، ايشان محظوظ شدند و دستور دادند هر منبعی كه لازم است در اختيار آنها گذاشته شود.

4-    در رابطه با آمريكا، ايشان معقتد است كه آنها در كاخ شيشه‌يی نشسته‌اند و كسانی كه در كاخ شيشه‌يی هستند، نبايد سنگ‌اندازی كنند.

5-    ايشان معتقدند كه رخدادی بزرگ در انتظار جهان است - افول قدرت‌های بزرگ.

6-     ايشان همچنين معقتدند كه اين رخداد بزرگ بسيار لذت‌بخش خواهد بود، حتی اگر ما مجبور باشيم بهای زيادی را برايش پرداخت كنيم.