ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دَردنامه يك ملت
نامه های مردم به احمدی نژاد
تاريخی ترين طومارملی است

 
 
 
 
 

رييس ستاد ساماندهی مكاتبات مردمی خراسان شمالی با رياست جمهوری گفت: بر اساس آخرين برآوردها در جريان سفر احمدی نژاد به اين استان ۴۰هزار نفر به احمدي‌نژاد نامه نوشتند. اين در حالی است كه هنوز كار دريافت نامه‌ها تا سه‌شنبه آينده ادامه دارد و ممكن است تا آن زمان بر شمار مكاتبات افزوده شود.

اين نامه‌ها با استقرار ۲۰صندوق و ۱۰دستگاه چادر سيار در مسيرهای عبور تا محل سخنرانی رييس جمهور در شهرستانهای مختلف خراسان شمالی جمع‌آوری شده است.  استان خراسان شمالی ۸۴۰هزار نفر جمعيت دارد. به اين ترتيب از هر 21 نفر جمعيت اين استان، يك نفر نامه به رئيس جمهور داده است. اكثر نويسندگان اين نامه ها از قشر بسيار فقير اجتماعی هستند كه اغلب تقاضاهای  بسيار كوچكی  مثل يخچال يا فرش يا تهيه مختصر جهيزيه برای دخترانشان دارند.