ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از توصيه های رهبر
آخرين كپی فيلم
 اعترافات جهانبگلو
همين شب ها پخش می شود
 
 
 
 

 

در تهران گفته می شود: آخرين كپی فيلم اعترافات جهانبگلو، پس از توصيه های مقام معظم رهبری برای حذف برخی قسمت ها آماده نمايش عمومی شده و قرار است تا چند روز ديگر در تلويزيون نمايش داده شود.

جهانبگلو در اين فيلم، اعتراف به تلاش در راه انقلاب مخملی درايران كرده و عده ای را نيز بعنوان همكار و يا هم انديش خود معرفی كرده است كه خواه ناخواه از جمع اصلاح طلبان داخل و خارج حاكميت اند والا حسين شريعتمداری كه اهل انقلاب مخملی نيست، اهل مشت آهنين است! و محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت دولت احمدی نژاد هم كه اهل گاز است نه اهل كارهای مخملی و حريری!

به اين ترتيب، سناريوی سيامك پورزند كه جنجال يورش فرهنگی غرب را برای يورش به مطبوعات نيمه مستقل دوران اصلاحات بر مبنای آن سازمان دادند، با بهره گيری از همان تجربه و توسط سازمان دهندگان همان سناريو، يكبار ديگر با نقش آفرين جديدی بنام جهانبگلو و البته با يك عنوان تازه به نمايش در می آيد.

در محافل سياسی- مطبوعاتی تهران حدس زده می شود كه پس از نمايش تلويزيونی فيلم اعترافات مخملی، عده ای قرار است دستگير شوند تا زمينه برای انتخابات مجلس خبرگان فراهم شود!