جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

جمهوری اسلامی با آن مخالفت كرده!
طرح 7 ماده ای
دولت لبنان برای آتش بس

 
 
 
 
 

 

فواد سينيوره، نخست وزير لبنان نيز يك طرح هفت ماده ای را برای آتش بس از تصويب دولت گذراند كه در اين طرح نيز برای حزب الله لبنان موقعيتی در حد يك حزب سياسی و نه نظامی در نظر گرفته شده و حاكميت ارتش لبنان بر سراسر لبنان تائيد شده است. اين موقعيت برای ارتش لبنان، از جمله خواست هائی بوده كه اسرائيل به بهانه تحقق آن لبنان را زير بمباران گسترده ارتش خود گرفت. نخست وزير لبنان گفت كه اين طرح در نشست عالی رهبران دينی لبنان نيز باتفاق آراء تائيد شده است.

جمهوری اسلامی مخالفت خود را از زبان منوچهر متكی وزير امور خارجه اعلام كرده است. نخست وزير لبنان در واكنش به اين مخالفت گفت كه وزيرخارجه ايران جايگاه خود و استقبال لبنان را فراموش كرده است. نه تنها جامعه دينی و هيات دولت، بلكه نهادهای مدنی و اتحاديه ها نيز با طرح هفت ماده ای دولت موافقت كرده اند. از آنجا كه مسئله خلع سلاح حزب الله در اين طرح تلويحا مطرح شده، احتمالا مقامات جمهوری اسلامی با اين طرح بدليل وجود همين بند مخالف اند و البته بيان آن از سوی وزير خارجه جمهوری اسلامی عملا به معنای دخالت در امور داخلی لبنان و نقض استقلال اين كشور تلقی شده است.