ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

همايش مشروطه
پس از يكصد سال، در خاموشی!

 
 
 
 

 

ابطحی- بالاخره بعد از مدتها تلاش دوستان، همايش غير دولتی مشروطيت امروز برگزار شد. علي‌رغم نگراني‌هايی كه داشتيم جمعيت فراوانی آمده بود. اول صبح سالن اصلی پر شد. سخنران افتتاحيه آقای خاتمی بود كه حتماً خبر آن را خبرگزاري‌ها مي‌دهند. بعد از سخنرانی ايشان و گزارش جلسه توسط بورقانی، خانم باقی همسر اقای قوچانی و دختر آقای عمادالدين باقی در مقام مجري‌گری، جمعيت را به استراحت كوتاهی دعوت كرد. در اين فاصله دكتر سروش را ديدم كه مي‌گفت ديروز آمده و چند سالی است كه ماه رمضان را ايران نبوده و قصد دارد چند ماهی بماند. قسمت دوم برنامه مقالات خوبی بود كه برای جلسه نوشته بودند. هيات رييسه خيلی ديپلماتيك انتخاب شده بود. مهندس نجفی وزير سابق آموزش و پرورش، دكتر آيينه‌وند به عنوان پژوهشگر، آقای رحمانی از روزنامه شرق به خاطر تلاش‌های روزنامه، مهندس جلالي‌زاده كه هم كرد بود و هم سنی و هم مشاركتی، و سركار خانم طالقانی كه هم خود شخصيت قابل احترامی است و هم زن. آقايان نبوت، كامبيز نوروزی محمد جواد كاشی، حميد رضا جلالي‌پور و محمد نكوروح مقالات جالبی ارائه كردند. وقت همه خيلی فشرده بود. سخنان جلالي‌پور كه مشتركات جامعه فعلی با دوران مشروطيت و اختلافات آن را بررسی مي‌كرد، خيلی سخنانش صميمی و غير رسمی بود و در عين حال جالب توجه شد. فرق يك جامعه‌شناس با ديگران هم در اين است كه لااقل بتواند مخاطب را خوب جلب كند. خيلی صريح مي‌گفت اصلاح طلب با حكومت همكاری  مي‌كند تا روشها را اصلاح كند و انقلابی به فكر نابودی رژيم است و دومی خيلی آسيب به حركت جامعه مدنی مي‌زند.بي‌توجهی به قانون را فصل مشترك همه دوران‌ها از مشروطيت تا امروز دانست. با دكتر ابراهيم يزدی كه در كنار هم قرا رگرفتيم در مورد قانون اساسی خيلی حرف زديم كه آن را جداگانه مي‌‍‌نويسم. آخر صحبت دكتر محمود نكوروح، برق‌ها رفت ولی صدای بلندگو بود. ايشان هم داشت مقاله‌اش را از رو مي‌خواند دچار توقف شد و بقيه‌اش را از حافظه‌اش استفاده كرد. نشانه خوبی بود كه مقاله‌اش را خودش نوشته است! بعد هم به جای آن‌كه برق بياد 5 دقيقه‌ای چراغ‌های سالن چشمك‌زن شد كه آقای مهندس نجفی گفت برای خالی نبودن فضا، از امور هنری رقص نوری هم در پايان تدارك ديده شد! وقتی بيرون آمديم نجفی گفت بعضی مي‌گفتند حق بود بگويی كه حركات موزون نور. قبل از اين كه از هم جدا شويم گفت قبل از انقلاب مي‌گفتند اگر خانم رقصنده‌ای كه در ايران معروف بود با اديسون ازدواج كند رقص نور به وجود مي‌آيد.

اين سمينار تا فردا بعد از ظهر ادامه دارد و حركت بزرگ سازماندهی شده اوليه اصلاح‌طلبان بود. اميدوارم همه اصلاح‌طلبان باور كنند كه اگر باهم كار كنند شكی برای موفقيت در آينده نبايد داشته باشند.