ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تحصن اعتراضی كارگران شركت واحد
نايب رئيس سنديكای شركت واحد:
حتی همين بی اعتنائی به خواسته های ما نشان می دهد كه
 بايد تشكيلات داشت و در سنديكاها عضو شد.

 
 
 
 
 

 كارگران از كار بيكار شده عضو سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران برای دومين روز پياپی در محل اداره كار شرق تهران دست به تحصن زدند.

ابراهيم مددی نايب رييس سنديكای شركت واحد با اعلام اين خبر به خبرنگار ادوارنيوز گفت پيرو عدم رسيدگی به خواسته های قانونی كارگران و علی الخصوص عدم پاسخگويی مسئولان اداره كار، در ساختمان اين اداره تحصن كرده و خواستار رسيدگی به اخراج و از كار بيكار شدن غير قانونی كارگران هستيم.

مددی با اشاره به عدم حضور مسئولان اداره كار شرق تهران بر سر كار خود  گفت: مشخص نيست چرا مسئولان اين اداره از رسيدگی به خواسته های كارگران فرار می كنند. مددی تاكيد كرد ماموران امنيتی و افسران پليس امنيت عمومی تهران در محل حاضر هستند اما برخوردی با كارگران نداشته اند. مددی گفت آقايان مسئول امنيت در جواب خواسته های ما مبنی بر احقاق حقوق قانونی كارگران گفته اند كه ما اين خواسته ها را به مسئولان بالا دستی خود گزارش كرده ايم.

همين مقاومت در برابر خواست های كارگران نشان می دهد كه تنها راه تحقق حقوق كارگران، انسجام آنها و عضويتشان در تشكيلات سنديكايی است