ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محمد خاتمی:
بسيار نگران آينده ام
بايد درايت به خرج داد
!
اكبر منتجبی- دوران امروز

 
 
 
 
 

روز پنجشنبه فرصتی دست داد و رفتيم با سيد محمد خاتمی ديدار كرديم. همچنان سر حال و قبراق بود. از چند روز قبل يكی دوتا از بچه ها دست بكار شده بودند تا به مناسبت روز خبرنگار از خاتمی وقتی را برای يك ديدار دوستانه بگيرند. خوب تلاش ها نتيجه داد و رفتيم. اول جلسه خاتمی گفت كه يه چيزی بگيد تا آرام آرام بحث را شروع كنيم. من  از اين كه رييس جمهور محبوب گذشته، وقتی را در اختيار ما قرار داده تا بتوانيم با او ديداری تازه كنيم تشكر كردم و يادآور شدم كه اين جمع همچنان خود را خبرنگاران ويژه او می دانند و آماده هستند كه هر زمان كه لازم بود برای او كار كنند. بعد سئوالات مطرح شد. يكی از بچه ها پرسيد در اين يكسالی دوری از قدرت آيا به گذشته فكر كرديد و به اين نتيجه رسيديد كه بهتر بود چه كار هايی را انجام نمی داديد؟ خاتمی توضيح مفصلی داد. اما خواست كه اين مطالب رسانه ای نشود و من نيز بنا به اين دليل نمی توانم به سخنان او در اين باره و البته مباحث مهم تر بپردازم. از آينده نگران بود. خيلی . بر اين كه بايد درايت به خرج داد تاكيد می كرد. گرچه گفت كه هيچ سمت دولتی ندارد و طرف مشاوره قرار نمی گيرد. با اين حال اگر لازم باشد سخنان خود را خواهد گفت. او گفت كه تنها دو بار آقای احمدی نژاد را ديده و هر دو بار نيز مربوط به يك سال پيش بوده كه بايد دولت را تحويل او می داده است و بعد رئيس جمهور را به مانند مردم، تنها در تلويزيون ديده است. او تك تك خبرنگاران را به اسم می شناخت. سراغ بچه های برخی از آنها را می گرفت و به دخترانی كه هنوز ازدواج نكرده بودند به خنده می گفت كه «زود باشيد تا خودم خطبه عقد را برايتان بخوانم.» از او پرسيدم كه تحليلش نسبت به آينده چيست. بالاخره پرونده به شورای امنيت رفته و قطعنامه صادر شده. يك استكان چای جلويش بود. تلخ آن را سر كشيد و گفت و گفت و گفت. خاتمی گفت كه از هيچ كس كمك مالی دريافت نكرده و نمی كند. به همين خاطر اگرچه طرح های خيلی خوبی دارد اما برخی از آنها به علت مشكلات مالی در كشو مانده است. باورش سخت است نه؟ رييس جمهوری كه حتی يك ساختمان از خودش ندارد و يك يزدی فعلا ساختمانی را به او داده تا كار هايش را انجام بدهد.