جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بموجب قطعنامه آتش بس
جنوب لبنان دراشغال
ارتش اسرائيل می ماند
 
 
 
 

 

بموجب بندهائی از قطعنامه جديدی كه قرار است شورای امنيت برای آتش بس در لبنان صادر كند، جنوب لبنان در اشغال اسرائيل باقی می ماند!َ

بحث پيرامون اين قطعنامه قراراست از امروز در شورای امنيت سازمان ملل آغاز شود و اين در حالی است كه هنوز زمانی برای پايان اين بحث و تصويب قطعنامه اعلام نشده است. سكوت قطعنامه درباره اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل موجب واكنش های تند و اعتراضی در لبنان شده است، اما ظاهرا می خواهند تصويب قطعنامه را آنقدر به دراز بكشند و دست اسرائيل برای بمباران لبنان باز بگذارند تا لبنان از بيم مرگ به تب رضايت بدهد!

در همين حال كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در يك مصاحبه مطبوعاتی، در دفاع از قطعنامه ای كه حضور اسرائيل در جنوب لبنان را مسكوت می گذارد گفت: اين قطعنامه گام اول در جهت يك صلح پايدار است. البته زد و خوردهای پراكنده ممكن است تا مدتی يابد!

 اسرائيل نيز با استقبال از ادامه بحث در باره قطعنامه اعلام داشت كه حملات به لبنان درهفته های آينده نيز ادامه خواهد يافت و تاهنگامی كه نيروهای بين المللی در لبنان مستقر نشده اند، سربازان اسرائيلی در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

نخست وزير انگلستان نيز در ارتباط با اين قطعنامه و ادامه عمليات اسرائيل در لبنان گفت: بهتر است اين قطعنامه هرچه زودتر صادر شود، درباره يك آتش بس دائم بعدا گفتگو می شود!