ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتخاب اعضای جديد هيات مديره
مجمع عمومی انجمن صنفی  
روزنامه نگاران تشكيل شد

 
 
 
 
 

مجمع عمومی سالانه انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، سرانجام عليرغم همه فشار سنگينی كه حاكميت يكدست برای جلوگيری از برپائی آن می آورد تشكيل شد و هيات مديره و بازرسان انجمن انتخاب شدند. اين جلسه در حسينيه ارشاد تشكيل شد و طی آن بدرالسادات مفيدی با 317 رای، احمد زيدآبادی با 346 رای، ماشاءالله شمس‌الواعظين با 303 رای، كريم ارغنده‌پور با 276 رای، رجبعلی مزروعی با 266 رای، ابوالحسن مختاباد با 212 رای و آرش حسن‌نيا با 193 رای به عنوان اعضای اصلی هيات مديره برگزيده شدند.

هم‌چنين بهروز گرانپايه با 135 رای، اصغری با 106 رای و سيد افشين اميرشاهی با 105 رای به عنوان اعضای علي‌البدل هيات مديره انتخاب شدند.

بازرسان اصلی نيز وحيد پوراستاد با 323 رای، عذرا فراهانی با 316 رای و محمدرضا عدل با 216 رای انتخاب شدند.

اسماعيل آزادی با 77 رای و كاظم رهبر با 47 رای نيز بازرس علي‌البدل شدند.

كل تعداد ثبت‌نام كنندگان 467 نفر و راي‌دهندگان نيز 463 نفر بودند كه 148 نفر وكالتی رای دادند.