ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اينترنت درايران
پشت خطی ها
- جلو خطی ها

 
 
 
 
 

ابطحی- ديروز جشن 15 سالگی اينترنت بود وامروز در ايران روز خبرنگاراست. شايد وقتی اين تاثير گذار ترين اختراع بشری به وجود آمد، حوزه اثر گذاری آن بر دنيای خبرنگاری و رسانه ای مورد توجه نبود. اما امروز در اين مسابقه ی پر سرعتی كه اينترنت برای بشريت تدارك ديده ودر اين دهساله كه اينترنت فراگير شده، معنای خبر و اطلاع رسانی متفاوت شده وروزنامه نگاری واستانداردهايش تغيير اصولی پيدا كرده است. دركشور خودمان، عليرغم سرعت محدود و مشكلات فيلترينگ غير اصولی، روزنامه هايی كه نسل اينترنت باز در آن رسوخ كرده اند وحتی ازدر صد اندكی از امكانات اينترنت استفاده ميكنند، به وضوح با روزنامه های سنتی متفاوت هستند. مقايسه روز نامه شرق وسرمايه با مثلا كيهان و اطلاعات مويد اين سخن است. روزنامه نگاران و روزنامه های ايران بايد ورود جدی به اين فضا را تمرين كنند. نكته ی ديگر اينكه خوشبختانه خيلی از تصميم گيران نمی دانند كه مخاطبان خبرگيری مستقيم از سايتهای خبری و روزنامه های اينترنتی  كم كم از آنان كه با واسطه ی كاغذ روزنامه خبر می خوانند، بيشترمی شود. فرصت روز خبرنگار هم وقت مغتنمی است كه به اعضای جديد انجمن صنفی روزنامه نگاران كه عليرغم كارشكنی های دولتی توانستند آراء همكاران خود را اخذ كنند تبريك بگويم. سال گذشته البته از سياه ترين وسخت ترين سالهای خبرنگاری ايران بود كه در سقوط هواپيمای نظامی خبرنگاران فراوانی جان خود را از دست دادند. به خانواده همه آنان در اين روز تسليت مجدد ميگويم.