ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حركت با چراغ روشن
اعتراض ابتكاری ديروز رانندگان شركت واحد
 
 
 
 

 

رانندگان شركت واحد تهران، روز گذشته و در اعتراض به اخراج دسته جمعی صدها راننده اتوبوسرانی تهران به جرم اعتصاب اعتراضی 6 ماه پيش و در اسارت ماندن دبيرسنديكای اين شركت "منصور اسانلو" با چراغ های روشن در تهران حركت كردند. درساعات اوليه، نيروهای انتظامی- امنيتی با اين تصور كه چراغ اتوبوس ها بمناسبت تولد حضرت علی روشن شده به اين موضوع اهميت ندادند اما سرانجام و با آگاهی از گفتگوهائی كه بين مسافران سئوال كننده و رانندگان جريان يافته بود پی به ماهيت اعتراضی چراغ های روشن اتوبوس ها بردند. هركجا كه ماموران از رانندگان می خواستند چراغ ها را خاموش كنند، رانندگان می گفتند ميلاد حضرت علی است و هرگاه مسافران سئوال می كردند به آنها توضيح می دادند كه اين يك اقدام اعتراضی است.

آنها درباره اخراج همكاران خويش و عدم پاسخگويی مسوولان به مردم توضيح می دادند . آنها می گفتند:

سوال ما از مسوولان شركت واحد و اداره كار اين است كه پس از 6 ماه كه از اعتصاب و دستگيری و اخراج رانندگان می گذرد چرا به پرونده ای كه برای اين اعتصاب تشكيل شده رسيدگی قطعی نمی كنند تا تكليف رانندگان اخراجی روشن شود؟