جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی "زلمای خليل زاد" در شهر تكريت عراق
جمهوری اسلامی درعراق نيرو دارد

 
 
 
 
 

زلمای خليل زاد نماينده امريكا در عراق ديروز (سه شنبه) در مراسم تحويل مسئوليت های امنيتی منطقه تكريت به نيروهای عراقی طی سخنانی دو پهلو كه معلوم نيست اشاره به "مقتدا صدر و حزب الله زير فرمان او بود و يا اشاره به واحدهای سپاه پاسداران گفت:

 ايران درعراق نيرو دارد و از درگيری های حزب الله لبنان و اسرائيل در جهت ناپايدار ساختن عراق استفاده می كند. همه مسائل در منطقه خاورميانه با هم درارتباط است و آنچه در لبنان می گذرد روی تحولات عراق نيز تاثير دارد. ما اطلاعاتی در اختيار داريم كه ايران از نيروهای خود درعراق برای ناپايداركردن وضعيت استفاده می كند.